Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mokanek Adam

Adam Mokanek, ur. 18 VIII 1950 w Toruniu. Ukończył Rolniczą Szkołę Zawodową w Toruniu (1968).

1976-1998 zatrudniony w KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śl.

W VIII 1980 uczestnik strajku w kopalni; od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK 1 Maja; następnie zbierał składki na pomoc dla internowanych i ich rodzin. W l. 80. kolporter podziemnych wydawnictw w swojej kopalni (odbiór m.in. od Danuty Skorenko, Romualda Bożko i Waldemara Kapłona). 19-25 VIII 1988 współorganizator strajku w kopalni, przewodniczący KS; zwolniony z pracy, przywrócony sądownie; w II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, w II 1989 II Walnego Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

V 1989 – 1992 wiceprzewodniczący, 1992-1998 przewodniczący KZ. Od 1998 na emeryturze. 1998-2005 członek Koła Emerytów i Rencistów „S” przy swojej kopalni, od 2005 wiceprzewodniczący.

Waldemar Kapłon

Opcje strony

do góry