Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Monkosa Józef

Józef Monkosa, ur. 10 III 1947 w Pionkach. Ukończył Przyzakładową Szkołę Zawodową przy Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit tamże (1971).

1956–1973 w ZHP, 1966–1979 w ZSMP, 1969–1981 w PZPR.

1965–1997 aparatowy przemysłu chemicznego/pracownik fizyczny ZTS Pronit w Pionkach.

Od X 1980 w „S”; od X 1980 członek Komisji Wydziałowej w Zakładzie Skór Syntetycznych Polcorfam w ZTS Pronit, 1980–1981 członek KZ.

1982–1990 współorganizator mszy za Ojczyznę w parafii św. Barbary w Pionkach, 1983–1989 współwydawca, kolporter podziemnego pisma „Barykada”, V 1988 – XII 1989 „Iskra”; 1985 drukarz (z Zygmuntem Szcześniakiem) podziemnego pisma „Suplement Historyczny”, antykomunistycznych ulotek. 1982–1984 na czele tajnej młodzieżowej grupy samokształceniowej NUL (Niezależny Uniwersytet Latający) przy podziemnych strukturach „S” w Pionkach, używał ps. Mur. 30 IV 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Radomiu, 25 VII 1984 zwolniony, 3 VIII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1984–1989 działacz Tymczasowej Komisji Terenowej „S” w Pionkach. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, wielokrotnie poddawany rewizjom. 1981–1989 współorganizator i działacz KIK w Radomiu. 1988–1990 w PPS-RD (z Cezarym Miżejewskim i Piotrem Ikonowiczem).

31 I 1989 członek ujawnionej Miejskiej Komisji „S” w Pionkach. 1989–1990 w KO w Pionkach, 1989–1997 członek KZ w ZTS Pronit, 1989–2000 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska, 1989–1997 członek ZR, 1991–2000 instruktor w Wydz. Szkoleń KK. od 1997 w Akcji Katolickiej przy parafii św. Barbary w Pionkach. 1997–2000 na zasiłku przedemerytalnym. 2000–2012 administrator cmentarza parafialnego w parafii Świętej Barbary w Pionkach. Od 2012 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1980–1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOS krypt. Ślusarz; 1984–1985 przez p. III RUSW w Kozienicach w ramach SOR krypt. KP-1; 1985–1990 w ramach SOS/SOR krypt. Optima.

Krzysztof Busse

Pionki, Region Ziemia Radomska

Opcje strony

do góry