Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Morze Andrzej

Andrzej Morze, ur. 27 IX 1949 w Konarzycach k. Łomży. Wykształcenie wyższe techniczne, inż. budownictwa lądowego.

1980-1981 przewodniczący KZ „S” przy Wojewódzkim Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu (wśród najbliższych współpracowników Edward Kościów, ówczesny kierownik działu ekonomicznego WZGKiM, członek KZ „S”). Radykalny działacz, m.in. 14 IV 1981 autor listu z żądaniem odwołania ówczesnego komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, płk. Juliana Urantówki, jako człowieka skompromitowanego z racji roli odegranej w tłumieniu wystąpień robotniczych w Szczecinie w XII 1970; 18 V 1981 autor listu otwartego do ambasadora ZSRS w Polsce, protestującego przeciwko antysolidarnościowej kampanii propagandowej w sowieckich środkach masowego przekazu. Zaliczany przez SB do politycznych ekstremistów.

13 XII 1981 – 9 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, Nysie i Grodkowie. W tym czasie redaktor prasy dla internowanych (biuletyn „Interwał”, wyd. w ośr. w Nysie) i wykonawca różnego rodzaju stempli, znaczków i druków okolicznościowych, członek zespołu artystyczno-edytorskiego (m.in. współwydawca bogato ilustrowanego śpiewnika internowanych w Grodkowie). 22-23 I 1983, po zwolnieniu z internowania, organizator (wraz z Jarosławem Chołodeckim, wiceprzewodniczącym ZR Śląska Opolskiego „S”) na zamku w Otmuchowie spotkania b. internowanych (z udziałem ok. 100 osób z różnych części kraju).

Od VIII 1983 na emigracji w USA.

V 1985 – VIII 1987 rozpracowywany Wydz. II w ramach KE krypt. Gniewny.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry