Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Morta Piotr Paweł

Piotr Paweł Morta, ur. 19 VI 1959 w Wieluniu. Ukończył Liceum Zawodowe w Wieruszowie (1978). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydz. Zarządzania (2000).

Od 1978 specjalista konstruktor w Zakładach Płyt Wiórowych Prospan w Wieruszowie/Pfleiderer Prospan SA.

1978–1988 w ZSMP.

Od II 1981 w „S”.

II 1982–1989 działacz podziemnej „S” w zakładzie, kierowanej przez Piotra Krupota; drukarz ulotek, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Dolnośląska”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Wiejska” i znaczków z symbolami patriotycznymi; organizator spotkań konspiracyjnych (m.in. z Alfredą Matuszewską, Krzysztofem Owczarskim, Mariuszem Świeściakiem, Bernardem Pietrakowskim). 1988–1989 organizator (m.in. z Bohdanem Pilarskim, Wandą Szymanek, Kazimierzem Prymasem) wyjazdów na msze za Ojczyznę do kościoła Nawiedzenia NMP (oo. jezuici) w Kaliszu.

W 1989 współpracownik „S” RI, współorganizator i członek KO w Wieruszowie (z Mariuszem Świeściakiem, P. Krupotem, Zdzisławem Sembą, K. Prymasem i Mariuszem Dychto). W 1989 reaktywował (z P. Krupotem) „S” w Prospanie, od 20 III 1989 wiceprzew. Tymczasowej KZ, od 14 VI 1989 członek KZ, 1991–2014 przew., od 18 VI 2014 Komisji Międzyzakładowej „S” ’80 Pfleiderer Prospan SA w Wieruszowie. 1990–2014 delegat na WZD Regionu Wielkopolska Południowa, 1998–2014 przew. Krajowej Sekcji Przemysłu Płyt Drewnopodobnych „S” i wiceprzew. Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego. Współorganizator Europejskiej Rady Zakładowej w koncernie Pfleiderer AG, wiceprzew. Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego, od 15 XI 2007 wiceprzew. Europejskiej Rady Zakładowej. Od 2014 członek zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego.

1990–1994 radny Miasta i Gminy Wieruszów z listy KO, 1998–2002 z listy AWS, 2002–2006 z listy Komitetu Wyborczego Chrześcijańsko-Narodowego, 2006–2014 radny Powiatu Wieruszowskiego z listy PiS. 1999–2001 członek rady nadzorczej ZPW Prospan w Wieruszowie, 2000–2001 wiceprzew. rady nadzorczej Fabryki Sklejka Pisz SA w Piszu.

Współautor publikacji Szanse i zagrożenia rozwoju Zakładów Płyt Wiórowych Prospan SA będące wynikiem prywatyzacji (1997).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), Medalem Pro Patria (2016).

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Wieruszów

Opcje strony

do góry