Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Morta Piotr Paweł

Piotr Paweł Morta, ur. 19 VI 1959 w Wieluniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania (2000).

Od 1978 specjalista konstruktor w Zakładach Płyt Wiórowych Prospan w Wieruszowie (od 2003 Pfleiderer Prospan SA). 1978-1989 w ZSMP.

Od II 1981 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik podziemnej grupy „S” w ZPW Prospan, kierowanej przez Piotra Krupota – brał udział w powielaniu ulotek, kolportażu wydawnictw podziemnych i znaczków z symbolami patriotycznymi; organizator spotkań konspiracyjnych, współorganizator wyjazdów na Msze za Ojczyznę do kościoła oo. jezuitów w Kaliszu; współpracował z Mariuszem Świeściakiem, Romanem Polakiem, Kazimierzem Prymasem, Haliną Strzelecką, Ryszardem Gruszką, Alfredą Matuszewską, Bohdanem Pilarskim, Wandą Szymanek, Henrykiem Malikiem, Markiem Długaszewskim.

W 1989 reaktywował (we współpracy z P. Krupotem) „S” na terenie ZPW Prospan, od 20 III 1989 wiceprzewodniczący TKZ, od 14 VI 1989 członek KZ, od 1991 przewodniczący; od l. 90. delegat na WZD Regionu Wielkopolska Południowa; od 1998 przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Płyt Drewnopodobnych „S” i wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego; Współtwórca Europejskiej Rady Zakładowej w globalnym koncernie Pfleiderer A.G., wiceprzewodniczący Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego, od 15 XI 2007 wiceprzewodniczący Europejskiej Rady Zakładowej. W 1989 członek KO. 1990-1994 radny Miasta i Gminy Wieruszów z listy „S” (członek Zarządu Rady, w 1998 przewodniczący zespołu inicjującego utworzenie powiatu wieruszowskiego), 1998-2002 z listy AWS (przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Powiatu Wieruszowskiego), 2002-2006 z listy Komitetu Wyborczego Chrześcijańsko-Narodowego, od 2006 radny Powiatu Wieruszowskiego z listy PiS. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewiarzy, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (od 1998 przewodniczący oddziału w Wieruszowie), wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Sklejka Pisz S.A. w Piszu, członek Rady Nadzorczej Pfleidereer Prospan S.A. w Wieruszowie.

Współautor publikacji ''Szanse i zagrożenia rozwoju Zakładów Płyt Wiórowych

Prospan S.A. będące wynikiem prywatyzacji'' (1997).

Wyróżniony tytułem Ogólnopolskiego Mistrza Racjonalizacji (1983), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Wieruszów

Opcje strony

do góry