Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mosiński Jan

Jan Mosiński, ur. 19 XII 1956 w Lubinie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych (2005), doktorat (2009).

1978–1983 elektryk w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex w Kaliszu.

Od IX 1980 w „S”, 9–14 IX 1980 uczestnik strajku w FWR Runotex.

Po 13 XII 1981 kolporter podziemnej prasy (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Z Dnia na Dzień”, „Obserwator Wielkopolski”, „Solidarność Walcząca”), 1982–1983 działacz tajnych struktur „S” w zakładzie pracy, organizator symbolicznych akcji (m.in. w XI 1982 wywieszania flag z napisem „Solidarność” na budynku FWR). 1982–1983 wielokrotne rewizje w jego domu. 1 V 1983 uczestnik manifestacji, zatrzymany, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. VI 1983 – VII 1984 kelner w Kawiarni Calypso w Złotoryi; 1984–1989 ponownie zatrudniony w FWR Runotex. W 1988 współzałożyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy „Solidarność” Kaliska im. Księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele oo. Jezuitów w Kaliszu. 14 I – 4 III 1989 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tymczasowego Zarządu Regionu. W IV 1989 sygnatariusz wniosku o ponowną rejestrację „S” (ogólnopolskiej) do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W 1989 (wspólnie z Czesławem Kurzajewskim) redaktor, drukarz pisma „Wiadomości Dnia”, następnie „Wiadomości Tygodnia”.

III 1989 – II 1990 członek KKW „S”. 1990–2015 przewodniczący ZR Wielkopolska Południowa „S”, delegat na KZD, członek KK „S”, 1992–2002 członek Prezydium KK, 1995–2000 odpowiedzialny za organizowanie ogólnopolskich akcji protestacyjnych, uroczystości „S” i kontakty KK z Kościołem Katolickim. Współorganizator ogólnopolskich pielgrzymek „S” na spotkania z papieżem Janem Pawłem II, od 1 V 1993 inicjator i współorganizator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników do św. Józefa w Kaliszu. Od 1998 założyciel, następnie członek Zarządu Jasnogórskiej Fundacji Pro-Patria Bastion Św. Rocha. 1998–1999 współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego poświęconego stanowi wojennemu pt. ''Poeta pamięta''. 1998–2000 reprezentant „S” w Komisji Trójstronnej ws. strategii dla przemysłu lekkiego; 1999–2001 doradca ministra łączności ws. związkowych (członek Gabinetu Politycznego). W 2005 członek komitetu Honorowego poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich; w 2010 członek Komitetu Honorowego Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. 2006–2013 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu, w 1999 twórca Dialogu Społecznego w Kaliszu. 2011–2012 wykładowca w PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. 2008–2009 konsultant w Institute for Democracy in Eastern Europe (Fundacji na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej) z siedziba w Waszyngtonie. 2008–2009 uczestnik wyjazdów na Kubę. podczas których brał udział w konferencjach nt. demokracji, „S”, oraz nauczania społecznego Jana Pawła II, wspierał także materialnie opozycję kubańską. 2010–2015 radny Województwa Wielkopolskiego z listy PiS. Od 2015 poseł Sejmu RP z listy PiS.

Autor książek: ''Związki zawodowe a integracja Polski z Unią Europejską z perspektywy doświadczeń NSZZ „S”'' (2004); ''Wojna polsko-jaruzelska w Wielkopolsce. Stan wojenny (1981–1983) na terenie Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Poznania'' (2006); ''Integracja europejska w świetle dokonań wybranych związków zawodowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 1951–2008'' (2011); autor artykułów dotyczących dialogu społecznego i integracji europejskiej.

Wyróżniony przez Prezesa IPN nagrodą „Świadek Historii” (2013); Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

6 V 1983 – 14 III 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KWMO/WUSW w Kaliszu w ramach KE Mosica; 3 X 1988 – 27 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Organizacja.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry