Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Możejko Stanisław

Stanisław Możejko, ur. 13 IV 1954 w Szczecinie, zm. 12 IV 2017 w Świnoujściu. 1976-1980 student Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Elektryczny.

1972-1976 i 1981-1983 pracownik Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, 1983-1987 Żeglugi na Odrze tamże.

Od IX 1980 w „S”; zaangażowany w organizowanie samorządu pracowniczego wg założeń Sieci.

Po 13 XII 1981 współorganizator TKZ w MSR, 1982-1989 podziemnej poligrafii i kolportażu podziemnej prasy na terenie Świnoujścia. 30 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie: uczestnik tygodniowej głodówki protestacyjnej, zwolniony 8 XII 1982. 1983-1989 współtwórca i przywódca miejskiej struktury podziemnej „S” działającej także poza Świnoujściem, m.in. realizującej statutowe zadania „S” (składki, zasiłki, legitymacje); w III 1983 zwolniony z pracy za wręczanie kobietom 8 III kart z życzeniami sygnowanych przez „S”, przez 7 mies. bez zatrudnienia. 1 V 1983 organizator niezależnej manifestacji w Świnoujściu. W XI 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, w III 1984 uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu; w V 1984 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Świnoujściu, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii. Od jesieni 1984 członek Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorze Zachodnie (w składzie m.in. Andrzej Milczanowski, Władysław Dziczek, Longin Komołowski, Jacek Sauk, Jerzy Zimowski, Mieczysław Lisowski). W XI 1986 organizator Komitetu Założycielskiego „S” w MSR, inicjator wniosku rejestracyjnego do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wielokrotnie skazywany przez kolegia ds. wykroczeń, zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, w 1983, 1985 i 1986 autor pozwów cywilnych przeciwko WUSW o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionej konfiskaty dóbr i bezprawnych zatrzymań (dwie pierwsze sprawy, odpowiednio w 1984 i 1986, zakończone pozytywnie). 1987-1988 pełnomocnik TKK, koordynator akcji założycielskiej komitetów „S”.

W 1989 pełnomocnik MKO w Szczecinie ds. reaktywowania „S”, organizator i przewodniczący Podregionu Świnoujście, 1989-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek Prezydium ZR, w 1992 delegat na III KZD. 1990-1994 radny, członek Zarządu Miasta Świnoujście, od 1998 ponownie radny. Od 1996 organizator i działacz Społecznego Komitetu Budowy Tunelu pod rzeką Świną łączącego wyspę Uznam i Wolin. Od 1997 wydawca lokalnego tygodnika „Nowy Wyspiarz”, od 2002 redaktor nacz. W 1998 pełnomocnik Komitetu Wyborczego AWS w Świnoujściu. 1999-2000 prezydent Świnoujścia. Od 2006 ponownie delegat na WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

26 XI 1981 – 18 I 1990 rozpracowywany przez gr. V KM MO/MUSW w Świnoujściu w ramach SOS/SOR krypt. Kadłub/Elektryk.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Pomorze Zachodnie, Świnoujście

Opcje strony

do góry