Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Motylewski Jacek

Jacek Motylewski, ur. 4 I 1967 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydz. Ekonomiczny (1991).

Od 1985 działacz FMW w Szczecinie. Kolporter podziemnych pism „Jedność”, „Robotnik”, „Lustro” „Obraz” i ulotek w szkołach w Szczecinie, uczestnik akcji plakatowych. 7 X 1987 współzałożyciel, jeden z liderów reaktywowanego NZS na US, działacz Ruchu WiP (z Adamem Zadwornym). W 1987–1990 współzałożyciel, autor i redaktor podziemnego pisma „Czarna Skrzynka”. Współwydawca pism studenckich (np. „Informatora Akademickiego”), wykonawca matryc i drukarz ulotek; łącznik między warszawskim i szczecińskim NZS. Od 1988 rzecznik prasowy NZS w Szczecinie, organizator (z Adamem Zadwornym) kontaktów z RWE. Koordynator i uczestnik happeningów (np. przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu) i demonstracji ulicznych. VIII – IX 1988 członek tzw. Grupy Pomocowej powstałej przy kościele św. Andrzeja Boboli (oo. jezuici) w Szczecinie, odpowiedzialny za zaopatrzenie w żywność i in. niezbędne środki dla strajkujących w Porcie Szczecińskim. 29 V – 1 VI 1989 współorganizator 3-dniowego strajku na US, członek KS. Wielokrotnie poddawany rewizjom, przesłuchiwany, prewencyjnie zatrzymywany. W 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Pomorza Zachodniego. Od 1991 właściciel firmy komputerowej Mkrotech s.c. w Szczecinie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

15 IX 1987 – 3 II 1988 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Owad; 5 XI – 7 XI 1989 przez Wydz. III-1/WOKPP w ramach SOS/SOR krypt. Zrzeszenie.

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry