Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mroczyk Piotr

Piotr Mroczyk, ur. 29 IX 1947 w Poznaniu, zm. 19 XII 2007 w Warszawie. 1965–1968 student Wydz. Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

1969–1971 tłumacz i opiekun grupy doktorantów w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, 1971–1973 współpracownik (lektor) redakcji audycji dla Wielkiej Brytanii Polskiego Radia w Warszawie, 1972–1973 tłumacz (z ramienia MSZ) w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Współpracy w Wietnamie, od 1973 w PAP, 1974–1981 lektor, spiker Komitetu ds. Radia i TV Polskie Radio i Telewizja.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel „S” w Komitecie ds. RiTv w Warszawie, od IX 1980 przew. KZ (od II 1981 etatowy przew.), 1980–1981 wiceprzew. KKK „S” RiTv; VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, członek grupy ekspertów i doradców podczas negocjacji „S” z rządem ws. dostępu do mediów, inicjator zaproszenia 21 IX 1981 Lecha Wałęsy do tv, uczestnik starań o przeprowadzanie pełnych transmisji z I KZD w Gdańsku.

14 XII 1981–7 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Darłówku. 1983 na emigracji, wykłady nt. sytuacji politycznej w Polsce i Europie Wschodniej w Stanach Zjednoczonych, od 1984 współpracownik Głosu Ameryki, od 1985 współorganizator i dyr. wykonawczy Fundacji Solidarność w USA. Od 1987 korespondent RWE w Waszyngtonie, 1989 asystent dyr. Rozgłośni Polskiej RWE, 1989–1994 dyr. Rozgłośni Polskiej RWE, 1994 powrót do kraju, 1994–1997 prezes RWE Incorporated. Od 2006 inicjator i przew. Rady Fundacji „Zacny uczynek” w Krasnymstawie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

5 XII 1973–29 III 1982 zarejestrowany przez Wydz. II Dep. II MSW jako TW 69 (po zaangażowaniu się w działalność „S” odmówił kontynuowania współpracy).

Grzegorz Majchrzak

Opcje strony

do góry