Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mrozinkiewicz Bożena Maria

Bożena Maria Mrozinkiewicz, ur. 3 VI 1951 w Szczytnie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1980), prawnik.

Referent ds. osobowych w Wytwórni Pieczywa Cukierniczego Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Giżycku. 1975-1977 w ZMS; do 1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; członek Zarządu KZ przy WPC WZGS, sekretarz MKZ Region Mazury w Giżycku, IV-V 1981 rzecznik prasowy i doradca MKZ Region Pojezierze w Giżycku; sygnatariuszka porozumienia ws. przekazania nowego budynku KW PZPR w Suwałkach na cele służby zdrowia. V-XII 1981 radca prawny w ZR Pojezierze, nast. w Oddziale ZR w Giżycku; VII-XI 1981 współpracowniczka „Kresu” (nr. 6-13), autorka stałych rubryk „Porady prawne” i „Z prac Komisji Interwencji”.

14 XII 1981 zatrzymana, przetrzymywana w areszcie KM MO w Giżycku, następnie internowana w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, od 19 XII 1981 w Białymstoku, 21 XII 1981 aresztowana i przeniesiona do innej części aresztu, sądzona za to, że 13 XII 1981 napisała i wywiesiła ulotkę zawierającą nazwiska osób internowanych w nocy oraz wezwanie do strajku, skazana na 1,5 roku więzienia z powodu „niezaprzestania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego”, osadzona w ZK w Grudziądzu, następnie w Bydgoszczy-Fordonie, ponownie w Grudziądzu, zwolniona 16 VI 1982 ze względu na stan zdrowia, w XII 1982 uniewinniona z przyczyn formalnych. Po wyjściu działaczka nieformalnej grupy opozycyjnej, zaangażowana w zbieranie składek na pomoc represjonowanym, kolporterka podziemnych wydawnictw, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę. 1982-1983 kilkakrotnie zatrzymywana prewencyjnie (np. podczas wizyty papieskiej i w czasie świąt państwowych) np. pod pretekstem serii kradzieży w okolicznych sklepach GS. 1982-1989 krawcowa zrzeszona w Cechu Rzemiosł Różnych w Giżycku; 1984-1987 referent prawny na 1/4 etatu w MPK w Węgorzewie; 1985-1989 w Przedsiębiorstwie Państwowym Żegluga Mazurska i Zakładzie Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku; 1987-1989 w Powszechnym Banku Kredytowym Oddział w Giżycku.

W 1989 uczestniczka reaktywowania struktur „S” w Giżycku. Od 1989 radca prawny, właściciel kancelarii radcowskiej; 1989-2000 udziela bezpłatnych porad prawnych; od 1989 wspiera inicjatywy „S” działaniem i finansowo.

V 1983 – III 1987 rozpracowywana w ramach KE krypt. Lala-83.

 

Marcin Zwolski

Giżycko, Region Pojezierze

Opcje strony

do góry