Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mróz Zofia

Zofia Mróz, ur. 17 VIII 1956 w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie, Wydz. Ekonomii (1985).

1978–1981 i 1982–1989 inspektor ds. handlowych Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Rzeszów.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, w 1981 pracownik MKR Regionu Rzeszowskiego, 23 III 1981 – V 1982 sekretarka tamże (po 13 XII tylko formalnie).

16 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Nisku, 14 I 1982 zwolniona. 1982–1989 kilkakrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana.

W 1989 współpracownik Komitetu Wyborczego KO przy RKW w Rzeszowie, 1989–1991 sekretarka, 1991–2018 kierownik ds. administracyjnych w ZR. 1990–1991 członek Komisji Rewizyjnej Solidarności Pracowników ZR, 1993–1995 przew. KZ Pracowników Regionu Rzeszowskiego. Od 2018 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Złotym Krzyżem Zasługi (2010).

27 IX 1982 – 12 III 1985 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Sekretarka.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry