Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mruk Krzysztof

Krzysztof Mruk, ur. 29 V 1957 w Jarosławiu. Ukończył Technikum Drogowo-Geodezyjne tamże (1977).

1977–1978 stażysta w Kombinacie Budownictwa Komunalnego-Zakład Budownictwa Drogowego w Rzeszowie, 1978–1979 technik budowy dróg/majster budowy w Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów w Rzeszowie, 1979–1980 majster budowy/kierownik budowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Przemyślu.

Za powieszenie 21 VII 1980 flagi z napisem „Lublin” na barakowozie budowy rozwiązano z nim umowę o pracę. 1980–1982 magazynier w Rzeszowskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Respan w Jarosławiu. Od X 1980 członek „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik (rzezem z Bogdanem Cichym, Andrzejem Łatką, Andrzejem Kuczkiem) nieformalnej opozycyjnej grupy młodzieżowej, udział w akcjach małego sabotażu w Jarosławiu. Od 22 I 1982 grupa jako Jarosławska Organizacja Solidarnych. 19 II 1982 aresztowany (z A. Kuczkiem) podczas akcji naklejania ulotek. Osadzony w AŚ w Załężu i ZK w Hrubieszowie, poddany brutalnemu śledztwu. 21 VII 1982 skazany (z A. Kuczkiem) przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie na karę jednego roku i 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu. Dodatkowo ukarany grzywną i opłaceniem połowy kosztów postępowania sądowego. 1982–1988 placowy/brakarz w Rzeszowskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Respan w Jarosławiu.

1989–1990 współzałożyciel i członek KO Ziemi Jarosławskiej.

Od 1989 fotograf w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu (od 1991 przeniesiony na pół etatu); od 1992 własna działalność gospodarcza w branży gastronomicznej i enoturystycznej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

27 I 1981–17 I 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Uzdrowisko; 19 II 1982–18 V 1983 przez Wydz. III KW MO tamże w ramach SOR krypt. Artyści; 25 VIII 1982–17 XII 1987 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu/p. III RUSW w Jarosławiu w ramach SOR krypt. Konspirator.

Artur Brożyniak

Opcje strony

do góry