Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mulawa Janusz

Janusz Mulawa, ur. 24 VI 1948 w Prudniku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1972).

1972–1985 nauczyciel w I LO w Wałbrzychu.

W VIII 1980 współautor listu nauczycieli I LO solidaryzującego się ze strajkującymi górnikami w Wałbrzychu przekazanego MKS tamże. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, 1980–1981 przew. KZ. 1980–1981 współzałożyciel, przew. „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Województwa Wałbrzyskiego; 7–17 XI 1980 uczestnik strajku okupacyjnego POiW, pracowników służby zdrowia oraz kultury i sztuki w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. 1980–1981 organizator w I LO w Wałbrzychu punktu kolportażowego pism niezależnych, m.in. „Niezależnego Słowa”.

1981–1985 nieformalny przywódca podziemnej wałbrzyskiej „S” POiW, koordynator akcji ulotkowych i plakatowych, malowania napisów na murach, niezależnej działalności kulturalnej, gł. wśród młodzieży. XII 1981 – 1985 organizator punktu kolportażowego podziemnych pism, m.in.: „Z Dnia na Dzień”, „Robotnik”, „Biuletyn Dolnośląski”. W 1985 zwolniony z pracy. 1985–1987 ajent Schroniska PTTK w Siedlęcinie, 1987–1988 sklepu ze słodyczami w Wałbrzychu.

III – VI 1989 członek KO przy Mieczysławie Tarnowskim/KO w Wałbrzychu. W V 1989 współorganizator „S” POiW tamże. 1989–1990 nauczyciel w I LO tamże; przew. KZ, przew. „S” POiW Województwa Wałbrzyskiego. 1990–1997 kurator w Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, 1997–1999 konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym Doskonalenia Nauczycieli tamże, 1999–2000 wicedyr. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie; od 2000 dyr./prodziekan ds. Studiów Podyplomowych Centrum Edukacji w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, prezes zarządu Instytutu Badań Kompetencji w Wałbrzychu.

3–14 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 19–28 V 1983 w ramach SOS; 6 IV – 15 X 1984 przez Wydz. III WUSW w ramach SOR; do 15 XII 1986 w ramach SOR.

 

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry