Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mulawa Janusz

Janusz Mulawa, ur. 24 VI 1948 w Prudniku (woj. opolskie). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Mat.-Fiz.-Chem. (1972).

1972-1985 nauczyciel w I LO w Wałbrzychu.

W 1980 uczestnik strajku pracowników Oświaty w Gdańsku, współautor listu solidaryzującego się ze strajkującymi górnikami w Wałbrzychu, złożonego w imieniu nauczycieli I LO. We IX 1980 współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” przy I LO w Wałbrzychu, 1980-1981 przewodniczący KZ; współzałożyciel i przewodniczący „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Województwa Wałbrzyskiego. 1980-1985 organizator punktu kolportażowego pism niezależnych w I LO w Wałbrzychu.

1981-1985 nieformalny przywódca wałbrzyskiej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania, koordynator akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach i działalności na polu kultury niezależnej, szczególnie wśród młodzieży. W 1985 zwolniony z pracy w LO. 1985-1987 prowadził Schronisko PTTK w Siedlęcinie, 1987-1988 sklep ze słodyczami w Wałbrzychu.

W V 1989 aktywny uczestnik reaktywowania „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Wałbrzycha. 1989-1990 ponownie nauczyciel w I LO w Wałbrzychu, przewodniczący KZ przy tej szkole, przewodniczący „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Województwa Wałbrzyskiego, członek KO „S” przy Mieczysławie Tarnowskim w Wałbrzychu. 1990-1997 kurator w Kuratorium Oświaty w tym mieście. 1997-1999 konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym Doskonalenia Nauczycieli tamże. 1999-2000 wicedyr. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Od 2000 dyr. Centrum Edukacji w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, prezes Zarządu Instytutu Badań Kompetencji w Wałbrzychu.

3-14 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 19-28 V 1983 w ramach SOS; 6 IV – 15 X 1984 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR; do 15 XII 1986 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry