Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Muchowicz Zbigniew

Zbigniew Muchowicz, ur. 10 XII 1953 w Wołowie k. Wrocławia. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historii (1977).

1977–1981 w PZPR.

1977–1982 asystent w Międzyzakładowym Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Częstochowskiej. 1978–1980 doktorant w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 oddał legitymację PZPR, odsunięty od zajęć dydaktycznych. W II 1982 redaktor i wydawca podziemnych pism-efemeryd: „Nasza Solidarność”, „Bądź Solidarny” i „Relacje”; od III 1982 współzałożyciel, autor, organizator druku, drukarz podziemnego biuletynu „CDN”. 30 VI 1982 założyciel i przew. Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego w Częstochowie (od 16 XII 1983 Tymczasowa Komisja Regionalna), autor komunikatów i artykułów programowych. 1982–1986 organizator regionalnego kolportażu podziemnych pism: „CDN”, „Nadzieja”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Niepodległość” i książek. W VIII 1982 zwolniony z pracy, 1982–1983 nauczyciel w SP nr 12 w Częstochowie. 31 VIII 1982 współorganizator demonstracji „S” tamże. W XII 1982 nawiązał współpracę z SW we Wrocławiu (kolportaż podziemnych pism m.in. „Solidarność Walcząca” i „Z Dnia Na Dzień”). 19 IV 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Częstochowie, 16 VII przedstawiono mu akt oskarżenia, 20 VIII zwolniony na mocy amnestii, odpowiadał z wolnej stopy przed Sądem Wojewódzkim w Częstochowie. 1983–1984 nauczyciel w SP nr 47 w Częstochowie, w IV 1984 zwolniony z pracy. W XI 1983 reaktywował (z J. Kramarskim) podziemne pismo „Nadzieja” (autor, drukarz). 30 XII 1983 ponownie aresztowany, osadzony w AŚ w Częstochowie (pobity, podjął 8-dniowy protest głodowy). 30 III 1984 skazany w pierwszym postępowaniu przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie na 4 lata pozbawienia wolności, 21 VII 1984 darowano resztę kary i umorzono drugie postępowanie na mocy amnestii, 10 VIII 1984 zwolniony. XII 1984 – 1986 pracownik Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Tatranex. 2 III 1985 – 1986 założyciel i przew. RKK w Częstochowie. III 1985 – 1986 redaktor, autor, organizator druku i wydawca podziemnego biuletynu „Wytrwamy”. 1 V 1985 uczestnik demonstracji, aresztowany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu.

Od 18 XII 1986 na emigracji w Szwecji. 1987–1989 organizator Funduszu Pomocy dla „S” Regionu Częstochowa.

Autor wspomnień: Czas Solidarności („Gazeta Częstochowska” 1992, nr 63/34–65/35).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2012), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), laureat nagrody Polcul Foundation (1989).

26 IV 1982 – 12 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. CDN; 4 XI 1982 – 13 VIII 1984 w ramach SOR krypt. Nadzieja; 14 VIII 1984 – 30 I 1987 przez Wydz. III WUSW w ramach SOS/SOR krypt. Wróg.

 

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry