Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Musiał Maciej

Maciej Musiał, ur. 22 I 1952 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tamże, Wydz.Matematyki, Fizyki i Chemii (1973).

1960–1976, 1980–1988 w ZHP, w 1972 na IV Zjeździe ZHP głosował przeciwko wprowadzeniu do statutu zapisu o przewodniej roli PZPR.

1975–1990 st. asystent w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. KZ, członek prezydium Regionalnej Komisji Porozumiewawczej Jednostek Badawczo-Rozwojowych „S”; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, członek Regionalnej Komisji Wyborczej.

Po 13 XII 1981 kolporter podziemnych pism, m.in. „Solidarni”, „Obserwator Wielkopolski”, „«Solidarność» – Poznań” i „Tygodnik Mazowsze”; do 1989 przew. TKZ w ITD; V – VII 1982 członek Konspiracyjnego ZR Wielkopolska, od VII 1982 organizator zaplecza dla TZR i pozostającego w podziemiu przew., I 1983 – I 1990 członek TZR (do 1984, podczas pobytu Janusza Pałubickiego w areszcie tymczasowym i więzieniu kierował jego pracami).

1980–1982 uczestnik Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (przew. w Poznaniu, członek Rady Porozumienia KIHAM), 1982–1988 szef środowiska poznańskiego nieformalnego, ogólnopolskiego Ruchu Harcerskiego w ramach ZHP, w 1983 organizator harcerskiej Białej Służby podczas II pielgrzymki Jana Pawła II w Poznaniu; 12 II 1989 współzałożyciel ZHR.

1989–1990 wiceprzew. TZR, 1984–1987 łącznik merytoryczny Regionu Wielkopolska przy TKK, w 1986 delegat na planowany – w ramach akcji „Grobla” – ogólnopolski, tajny zjazd NSZZ „S” (nie doszedł do skutku); 1990 delegat na II KZD, wiceprzew. zjazdu. Od IV 1989 wiceprzew. KO w Poznaniu, pełnomocnik ds. wyborów, szef sztabu wyborczego. 1990–1996 dyr. Urzędu Wojewódzkiego w tamże, 1991–1995 kierownik Wojewódzkiego Biura Wyborczego tamże, 1995–1997 dyr. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego tamże. 1997–2000 wojewoda poznański (od 1999 wielkopolski). 2000–2001 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 2002–2006 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 2006–2008 prezes zarządu KWB Konin. 2008–2011 własna działalność gospodarcza. 2011–2017 dyr. Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Od 2017 członek zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

16 I 1982 – 4 II 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR/KE krypt. Harcerz.


 

 

Barbara Fabiańska/Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry