Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Musielak Ryszard

Ryszard Musielak, ur. 6 VIII 1950 w Szubinie k. Bydgoszczy. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek elektronika (1973).

1974-1976 pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń i Maszyn Chemicznych Metalchem w Toruniu, 1976-1986 Zakładów Elektronicznych Unitra Toral tamże.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Toralu; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego członek ZR; w III 1981 współzałożyciel toruńskiego KOWzP.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku k. Wejherowa, 10 XII 1982 zwolniony. 1983-1985 przewodniczący TKZ w ZE Unitra Toral, w 1985 wydał (ze Stefanem Kamińskim) 1 nr pisma zakładowego „Toral”. 1983-1984 wiceprzewodniczący, 1984-1985 przewodniczący RKW „S” Regionu Toruńskiego, uczestnik spotkań TKK. 1986-2000 pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. 1986-1989 uczestnik Tajnego Konwentu Doradców Regionu. W 1986 redaktor naczelny podziemnego „Toruńskiego Informatora Solidarności”; uczestnik transportu sprzętu poligraficznego otrzymanego przez „S” ze Szwecji. 1986-1988 szef podziemnego Wydawnictwa Wolne Słowo, także drukarz. Od 30 XII 1987 w jawnej RKK „S” Regionu Toruńskiego: od 1 VII 1988 kierownik sekretariatu RKK, następnie wiceprzewodniczący i członek Prezydium. W 1988 redaktor podziemnego pisma „Refleksy”. W 1989 przewoził z Warszawy (z Jolantą Wiśniewską) sprzęt radiowy i kasety z audycjami wyborczymi dla Radia „S”.

1989-1991 delegat na kolejne WZD Regionu Toruńskiego, przewodniczący ZR, delegat na kolejne KZD, członek KK. 1993-1996 przewodniczący Rady Nadzorczej Miasto-Handel SA. Od 1995 członek Rotary Club w Toruniu. 1999-2011 właściciel firmy (serwis sprzętu elektromedycznego). Od 2006 pomysłodawca, koordynator społecznej inicjatywy Klub Obywatelski w Toruniu, działającej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Służby Zdrowia (1989), Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1983-1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Bumerang, w 1985 w ramach SOS krypt Delegaci.

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry