Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Muskat Mariusz

Mariusz Muskat, ur. 12 III 1947 w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filologiczno-Historyczny (1970).

Od 1972 członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W III 1968 uczestnik protestu studentów na UJ, pozbawiony stypendium i możliwości pracy naukowej na uczelni. 1970-1974 pracownik DOKP w Gdańsku i Gdyni, 1973-1977 doktorant na Wydz. Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1974-1979 pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Gdańsku, równolegle Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 1977-1978 współpracownik KSS KOR i gdańskiego SKS, organizator spotkań samokształceniowych, kolporter pism niezależnych, m.in. „Robotnika”, drukarz niezależnych wydawnictw, sygnatariusz oświadczeń opozycji. 16 XII 1977 współorganizator (z Błażejem Wyszkowskim) pierwszej po 1971 niezależnej uroczystości składania wieńców pod bramą nr 2 SG; 1977-1978 drukarz pierwszych egzemplarzy niezależnego pisma „Głos”, w 1978 współwydawca (z Piotrem Kapczyńskim) wspomnień Piotra Pietkiewicza ''Farba T'' z obozu pracy w Workucie; 1978-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża. 1979 – VIII 1980 zatrudniony w Sadach Tczewskich w Miłobądzu i Wojewódzkim Ośrodku Gerontologicznym w Gdyni.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SG, tłumacz, członek służb informacyjnych; od IX 1980 w „S”, 1980-1981 kierownik Zespołu Analiz Bieżących Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ Gdańsk, koordynator obiegu informacji w Regionie Gdańsk, od III 1981, po kryzysie bydgoskim, współodpowiedzialny (z Arkadiuszem Rybickim) za obieg i treść informacji w całym Związku, od 1 XII 1981 kierownik Działu Informacji i Propagandy KK, uczestnik wszystkich Prezydiów KKP/KK. Wiosna 1981 – IX 1981 przewodniczący KZ Pracowników ZR i KK, na znak protestu zrezygnował z pełnienia tej funkcji po rozbiciu strajku drukarzy w ZR przez stoczniowców. W 1981 autor w niezależnym „Tygodniku Solidarność”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 9 III 1982. 1982-1983 bez możliwości zatrudnienia, 1983-1994 pracownik firmy Dezynsekcja, Dezynfekcja, Deratyzacja, od 1995 jej właściciel (później Trójmiejskie Centrum D.D.D.).

Na początku l. 90. zatrudniony na pół etatu w Pracowni Badań Społecznych w Sopocie, w 1992 właściciel firmy badań społecznych. W poł. l. 90. autor publikacji w „Tygodniku Solidarność”, 1990-1991 w „Tygodniku Gdańskim”, na przełomie l. 90. i w 2000 w magazynie anarchistycznym „Mać Pariadka”, w 2000 w „Arcanach”, od 2006 w kwartalniku społeczno-politycznym „Obywatel”. 1996-2006 członek Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

6 XI 1970 – 30 VIII 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach KE krypt. Taksa; 14 VI 1977 – 5 X 1989 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS/KE krypt. Moskit/Insekt.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry