Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Myga Grzegorz

Grzegorz Myga, ur. 17 IX 1950 w Częstochowie.

W 1980 pracownik Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal w Częstochowie.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w zakładzie, członek KS. Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel i członek Komitetu Założycielskiego w zakładzie. X 1980 – II 1981 członek Regionalnego Komitetu Założycielskiego. W XI 1980 uczestnik protestu w klubie Ikar. Od II 1981 pracownik RKZ (nast. ZR) oddelegowany do NSZZ „Solidarność Chłopska” (nast. NSZZ Rolników Indywidualnych „S”), bliski współpracownik Sylwestra Bagińskiego, szef Biura Interwencji, współredaktor pisma „Na chłopski rozum”. W 1981 w KPN.

Po 13 XII 1981 drukarz podziemnych ulotek (wspólnie z Małgorzatą Tomżyńską) w Janikach k. Częstochowy i ich kolporter w Częstochowie. 24 XII 1981 zatrzymany i internowany, 28 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO i w AŚ w Częstochowie. 5 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego w Katowicach w trybie doraźnym na 3 lata więzienia, 5 III 1983 zwolniony, 8 VI 1983 amnestionowany przez Radę Państwa (na okres próbny 2 lat). V 1985 – I 1986 członek jawnego Komitetu Obrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego. 30 IX 1985 aresztowany, 7 X 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 miesiące aresztu, zamienione po apelacji na grzywnę 40 tys. zł. 15 VII 1986 sygnatariusz listu otwartego do Sejmu PRL z apelem o nawiązanie dialogu z „S”.

Od 1986 na emigracji w USA.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry