Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Myc Andrzej

Myc Andrzej, ur. 21 III 1953 w Legnicy, zm. 22 X 2022 w Fairhope (Alabama) w USA. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek biologia (1977), doktorat (1984), habilitacja (2012), profesor zwyczajny (2019).

1972–1977 w ZSP/SZSP.

1977 – I 1988 pracownik naukowy Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

1979–1981 kolporter niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ. 1980–1981 uczestnik prac Komisji Porozumiewawczej Nauki i Oświaty we Wrocławiu.

13–15 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, przew. Tajnego KS. XII 1981– VI 1982 organizator sieci kolportażu RKS Dolny Śląsk. VI 1982 – 1990 członek zaprzysiężony SW, VI 1982–1988 Rady Politycznej SW, 1984–1988 Komitetu Wykonawczego SW, odpowiedzialny m.in. za finanse i kolportaż, organizator skrzynek kontaktowych i kryjówek dla ukrywających się działaczy podziemnej „S”; pozyskiwał współpracowników SW poza Wrocławiem, m.in. w Dzierżoniowie, Legnicy i Pile. 1982–1987 autor i redaktor podziemnych pism „Solidarność Walcząca”, 1983–1987 „BIS” (ps. Antoni Kurpisz, wspólny z Anną i Markiem Bireckimi). XII 1981 – II 1988 kolporter podziemnych pism, m.in. „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Walcząca” i „BIS”. 13 I 1984 zatrzymany, 14 I aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 26 VII zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy, nast. przywrócony dzięki postawie dyr. Instytutu prof. Stefana Ślopka. 4 XII 1986 uprowadzony przez funkcjonariuszy SB żądających podjęcia współpracy oraz wskazania miejsca ukrywania się Kornela Morawieckiego, po kategorycznej odmowie zwolniony, nadal nękany przez SB. 24 XI 1987 (z Piotrem Medoniem) uczestnik demonstracji i rozrzucania ulotek z rusztowania wrocławskiego ratusza z transparentem domagającym się uwolnienia K. Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej. 1983–1987 wielokrotnie zatrzymywany, wzywany na przesłuchania i rozmowy ostrzegawcze, kilkakrotne poddawany rewizjom. II 1988 – VI 1993 stypendysta naukowy Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku (USA). 1988–1989 w USA organizator wsparcia finansowego dla SW (m.in. w środowisku Polonii), latem 1988 współorganizator wizyty K. Morawieckiego.

1993–1997 pracownik naukowy Indiana University w Indianapolis (USA), od 1997 Associate Research Scientist w Michigan Nanotechnology Institute for Medicine and Biological Sciences University of Michigan w Ann Arbor (USA). Od 2007 członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu. Od X 2012 pracownik naukowy w IITD PAN tamże. Od 2014 na honorowej emeryturze na University of Michigan; od 2014 prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Autor i współautor kilkunastu patentów i ponad 60 prac naukowych, w większości dot. zastosowania nanotechnologii w medycynie; recenzent prac naukowych publikowanych w specjalistycznych czasopismach naukowych z zakresu medycyny i biologii.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Od 1982 rozpracowywany przez KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Logos.

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry