Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Muzyczka Michał

Muzyczka Michał, ur. 12 IX 1937 w Wyrzysku k. Bydgoszczy, zm. 7 IX 1989. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1975).

IX 1950–X 1952 członek Związku Walczącej Młodzieży Polskiej w Krakowie, XI 1956 współzałożyciel Akademickiej Drużyny Instruktorskiej im. Józefa Bema przy UJ, której celem była reaktywacja niezależnego ruchu harcerskiego ZHP.

1960–1964 pracownik Centrali Rybnej, 1965–1968 Przedsiębiorstwa Geofizyki, 1968–1973 Krakowskiego Zarządu Aptek, 1973–1974 Domu Książki, 1974–1975 Szpitala im. Gabriela Narutowicza, 1975–1977 UJ, 1977–1978 kierownik Działu Pracowniczego Zakładu Sprzętu i Transportu Krakowskiego Zarządu Dróg, od 1978 specjalista ds. pracowniczych Zakładu Remontowo-Budowlanego Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedli Domków Jednorodzinnych.

1977 współzałożyciel krakowskiej filii ROPCiO, 1978 członek Krakowskiego Zespołu Inicjatyw Obywatelskich ROPCiO, członek redakcji „Opinii Krakowskiej”. IX 1979 sygnatariusz Aktu założycielskiego KPN, VII 1980 wycofał się z działalności w KPN, podejrzewając Krzysztofa Gąsiorowskiego o współpracę z SB. Utrzymywał kontakty z KSS KOR i krakowskim SKS, w jego mieszkaniu odbywały się spotkania opozycjonistów; drukarz, kolporter ulotek i wydawnictw niezależnych, sygnatariusz wielu listów protestacyjnych skierowanych do władz państwowych: X 1978, II 1979, 30 IV 1979 w sprawie łamania praworządności oraz represji stosowanych przez MO i SB wobec członków opozycji przez organa SB i MO w Krakowie oraz w obronie działaczy podziemnych, m.in. X 1978 w sprawie represji stosowanych wobec Stanisław Tora, X 1978 represji stosowanych wobec Romany Kahl-Stachniewicz, II 1979 w sprawie represjonowania Kazimierza Świtonia. Uczestnik manifestacji (m.in. 11 XI 1978). VII 1980 r. ukarany grzywną za rozklejanie ulotek w Paczkowie. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., kilkakrotne przeszukanie mieszkania (m.in. X, XI 1978, VII 1979, IV 1980), kilkakrotnie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze (m.in. VII 1980). W lipcu 1980 zrezygnował z działalności politycznej. Od 1980 członek „S”.

1957–1959 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach sprawy agenturalnego rozpracowania krypt. Pasterze, 1 VI 1980–27 VIII 1982 przez Wydz. III-1 w ramach SOR krypt. Powielacz.

Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry