Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Myślecki Wojciech

Wojciech Myślecki, ur. 22 VII 1948 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniki (1970), doktorat (1978).

1956–1958 w ZHP; 1967–1970 w ZSP; 1975–1980 w ZNP; 1972–2008 w Polskim Towarzystwie Akustycznym; od 1975 w Polskim Towarzystwie Fonetycznym.

1970–2008 asystent, adiunkt (VI–XII 1981 dyr. Gabinetu Rektora) na Wydz. Elektroniki PWr.

W III 1968 współorganizator i uczestnik akcji protestacyjnych studentów PWr., członek Komisji Organizacji Wieców Uczelni Wrocławskich oraz Międzyuczelnianego Komitetu Studentów Wrocławia; 1 V współorganizator i uczestnik demonstracji studenckiej w obronie więzionych studentów w czasie oficjalnego pochodu.

X–XI 1976 organizator zbiórki pieniędzy dla robotników represjonowanych w Radomiu. 1979–1980 współpracownik Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu oraz środowiska skupionego wokół niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”. W III 1980 sygnatariusz petycji tzw. 72 postulatów adresowanych do uczestników Walnego Zjazdu ZNP PWr.

26 VIII – 1 IX 1980 doradca strajkujących m. in. MKS we Wrocławiu, współorganizator strajku na PWr., członek KS PWr. oraz organizator druku odezw i ulotek. Od IX 1980 w „S”; 13 XII 1980 – X 1981 członek prezydium KZ (w zespole ds. socjalnych); VI 1981 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk. II–VI 1981 członek Komisji Porozumiewawczej ds. Utworzenia Makroregionu Dolny Śląsk „S” we Wrocławiu; jesień 1980 - IX 1981 członek Komisji Porozumiewawczej „S” PWr. z władzami uczelni.

13–15 XII 1981 współorganizator strajku na PWr., 16 XII zatrzymany; 21 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu, Nysie i Grodkowie, od 31 VII na przepustce, 19 VIII 1982 formalnie zwolniony. X 1982 – 1990 członek zaprzysiężony SW, 1982–1990 współorganizator działalności informacyjno-propagandowej, współorganizator i uczestnik akcji ulotowych, plakatowych i manifestacji ulicznych; X 1984 – 1990 członek Komitetu Wykonawczego SW odpowiedzialny za pion organizacyjny, dział łączności z krajem (tworzenie i nadzór nad oddziałami SW w in. miastach) oraz za kontakty z zagranicą i przejęcia transportów ze sprzętem i materiałami poligraficznymi; VII 1989–1990 jeden z jawnych przedstawicieli. 1982–1989 z ramienia SW współpracownik, konsultant, reprezentant i łącznik z organizacjami podziemnymi/niezależnymi, m.in. Grupą Porozumiewawczą Opozycji Dolnośląskiej, Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu, Prymasowskim Komitetem Charytatywno-Społecznym w Warszawie oraz grupą wrocławskich adwokatów m.in. Stanisławem Afendą, Aranką Kiszyną, Joanną Ładomirską-Zelgą, Henrykiem Rossą. 1983–1990 współpracownik komórki wywiadu i kontrwywiadu SW. 1983–1990 jeden z gł. organizatorów i koordynatorów ruchu wydawniczego SW. 1983–1989 redaktor, autor, współpracownik podziemnych pism: „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca” (ps. Andrzej Lesowski, Jerzy Lubicz), 1984–1987 „Walka” (ps. Jerzy Lubicz) i 1986–1989 „Solidarność Dolnośląska”. 28 II 1984 zatrzymany, 29 II aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 26 VII zwolniony na mocy amnestii, 30 VII Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej umorzył postępowanie. 1984–1990 współpracownik podziemnego Radia SW. 30 X 1984 – 1986 członek Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu. 1984–1989 wykładowca w Duszpasterstwach Ludzi Pracy, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej (m.in. we Wrocławiu, Lubaniu, Głogowie, Lubinie). 1986–1989 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S”. W V 1987 współautor (z Kornelem Morawieckim i Andrzejem Zarachem) Zasad ideowych i programu działania Solidarności Walczącej. 25–28 VIII 1988 współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń.

Od 1989 w „S”. 1990–1994 w Partii Wolności; 1995–1999 w Ruchu Stu; 1999–2001 w AWS. Od 1994 członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, m.in. 1994–1998 Centrum Ophta Lab Sp. z o.o. we Wrocławiu, 1996–1999 przew. (w 1997 prezes zarządu w trybie oddelegowania z Rady Nadzorczej) w Winuel SA tamże, 1997–2000 Telefonii Lokalnej Dialog SA tamże, 1998–2000 Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA, 1999–2003 Wrocławskim Parku Technologicznym SA, 2000–2002 Zakładzie Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. w Lubinie, 2006–2008 przew. w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria SA, 2007–2012 Parku Przemysłowym w Piekarach Śląskich, 2009–2010 Polskich Sieciach Elektroenergetycznych-Operator SA, 2011–2015 przew. Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., od 2011 Procom System SA we Wrocławiu, 2013–2015 Energii Wytwarzanie SA w Gdańsku, od 2014 Generali PTE w Warszawie, 2015–2016 Tauron Polska Energia SA, 2016–2018 KGHM Polska Miedź SA. Od 2002 prezes zarządu Global Investment Corporation Sp. z o.o. we Wrocławiu. Od 2004 prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Historyczna we Wrocławiu, od 2008 członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca tamże. Od 2008 na emeryturze.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu telekomunikacji, cyfrowego przetwarzania sygnałów i informatyki zarządczej, energetyki i strategii gospodarczej; autor i współautor kilkudziesięciu raportów i publikacji z zakresu transformacji gospodarki i systemów edukacyjnych oraz rynku energii i funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022) oraz Medalem Milito Pro Christo (2014).

29 XII 1982 – XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1/Wydz. V-1/Inspektorat 2 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOS/SOR krypt. Koło.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry