Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Myśliwiec Piotr

Piotr Myśliwiec, ur. 12 II 1928 w Pstrągowej k. Strzyżowa, zm. 30 X 2019 w Rzeszowie. Ukończył Szkołę Przysposobienia Zawodowego w Tarnowskich Górach (1948).

1949–1951 zasadnicza służba wojskowa, 1951–1955 radiotelegrafista w WUBP w Rzeszowie. 1950–1955 w PZPR. Od 1955 monter Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Rolnictwa, jednocześnie nauka w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, uprawnienia elektryka. Od IX 1956 organizator i wiceprzew. Rady Robotniczej w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa, wysuwającej postulaty pracownicze o charakterze ekonomiczno-socjalnym (m.in. podwyżki płac, przyznania 13. pensji, zniesienia tzw. norm produkcyjnych). 1958 zwolniony z pracy za swoją działalność pod pretekstem naruszenia dyscypliny. 1958–1962 własny zakład rzemieślniczy w Rzeszowie. 1962–1973 konserwator w WSK-PZL Rzeszów, 1973–1992 w Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego Asko tamże.

Od 13 IX 1980 przew. Komitetu Założycielskiego w SPPS Asko, nast. przewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 działacz związkowy i organizator podziemnych struktur „S”, organizator pomocy materialnej dla internowanych i ich rodzin we współpracy m.in. z parafią Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie i jej proboszczem ks. Adolfem Grotkowskim, kolporter prasy podziemnej, m.in.: „Solidarność Zwycięży – Porozumienie Prasowe”, „Galicja”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Solidarność Trwa”, oraz znaczków i książek drugiego obiegu. 1983–VII 1990 członek SW Oddział Rzeszów. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, inwigilowany, rewizje w mieszkaniu i miejscu pracy, konfiskata wydawnictw podziemnych i sprzętu poligraficznego; szczególne nasilenie represji po aresztowaniu za działalność w SW syna Wiesława 16 IX 1985. 1988 współinicjator reaktywowania „S” w SPPS Asko. 1989–1992 przew. KZ. 1989 członek KO przy RKW Rzeszowie, nast. Rzeszowskiego KO. Od wyborów 4 VI 1989 uczestnik prac obwodowych komisji wyborczych z rekomendacji KO i „S”. Od 1992 na emeryturze. Od I 2005 członek domagającej się lustracji Grupy Ujawnić Prawdę, od 1992 Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów przy ZR „S” w Rzeszowie, V 2005–2010 jej przew., 2010–2014 członek Zarządu.

IX 1985–IV 1990 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Pięść.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry