Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Myśliwiec Wiesław

Wiesław Myśliwiec, ur. 12 VI 1963 w Rzeszowie. zm. 24 IX 2017 na Cyprze. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie, Wydz. Ekonomii (1990).

Od 1982 współpracownik podziemnych struktur NZS i SW we Wrocławiu działających na Politechnice Rzeszowskiej. Od 1984 w SW Oddział Rzeszów. Organizator punktów kolportażowych, kolporter i drukarz podziemnych pism, m.in. „Galicja” i „«Solidarność» Trwa”. 16 IX 1985 zatrzymany w trakcie drukowania ulotek, 17 IX 1985 aresztowany, 18 IX skazany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 1,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Załężu k. Rzeszowa, 6 III 1986 zwolniony warunkowo; relegowany z uczelni, we IX 1986 przywrócony. Od 1986 ponownie działacz SW, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Solidarność Podkarpacka”, „Solidarność Zwycięży”, „Galicja”, „Biuletyn Dolnośląski”, „«Solidarność» Trwa”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych” (współpracował z RKW Regionu Rzeszowskiego).

Od II 1989 w KO przy RKW w Rzeszowie, nast. do 1990 członek prezydium KO tamże. Po 4 VI 1989 odpowiedzialny za dystrybucję i kolportaż niezależnych pism w regionie rzeszowskim. Przew. NZS na UMCS Filia w Rzeszowie, do 1990 Międzyuczelnianej NZS tamże, delegat na IV Ogólnopolski Krajowy Zjazd NZS w 2 turach (we Wrocławiu i Gdańsku). 1990–1992 radny Miasta Rzeszowa z listy KO. 1997–2001 przew. AWS w Rzeszowie (członek Zarządu Wojewódzkiego). Od 2006 członek w Rzeszowie grupy Ujawnić Prawdę, od 2007 Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Woj. Podkarpackiego Od 2004 w „S” w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Podkarpackiego. 1990–1995 pełnomocnik w Rzeszowie, nast. dyr. Rzeszowskiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. 1995–1996 specjalista ds. usług w Zakładzie Usług Poligraficznych w Boguchwale k. Rzeszowa, 1996– 1999 własna działalność gospodarcza. Od 1999 kierownik Oddziału Wspierania Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

20 II 1982 – 20 IV 1990 rozpracowywany przez Wydz. V/WOG KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Poligraf/Ośmiornica; 14 VIII 1982 – 26 IV 1990 w ramach SOR krypt. Pięść; 16 I 1987 – 18 X 1989 przez Wydz. III WUSW w ramach KE krypt. Konspirator.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry