Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nachiło Ryszard

Ryszard Nachiło, ur. 23 III 1961 w Warszawie. Ukończył LO w Warszawie-Aninie (1980), uczeń Policealnego Studium Elektronicznego (1982-1983), student Politechniki Warszawskiej, Wydz. Budownictwa (1984-1985), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii (1987-1989).

1982-1989 działacz Grup Oporu Solidarni, uczestnik wielu akcji w grupie Witka/Waldka (Waldeczków). 6 XII 1982 zatrzymany (z Wiktorem Świerczem i Stanisławem Ceglińskim) podczas akcji plakatowej, 28 XII 1982 zwolniony; w 1983 sprawę umorzono na mocy amnestii. 1984-1989 działacz NZS UW, współzałożyciel i redaktor studenckich podziemnych pism „Miś” i „Grizzly”. 1983-1989 składacz podziemnych wydawnictw, m.in. 1987-1989 NOWej. 1985-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, drukarz pisma „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych” (z Edmundem Parzyszkiem). W II połowie l. 80. nadawca audycji Radia „S”.

1990-1991 pracownik w piśmie „Insider”, 1992-1993 dziennika „Nowy Świat”, 1999-2001 korespondent PAP. Od 1993 na emigracji w Strasburgu.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry