Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nachiło Wojciech

Wojciech Nachiło, ur. 13 I 1965 w Warszawie. 1985-1989 student Uniwersytetu Warszawskiego.

1982-1989 działacz Grup Oporu Solidarni, od 1984 w ramach tej struktury szef grupy Witka/Waldka (Waldeczków), współorganizator m.in. akcji ulotkowych. 1985-1989 działacz NZS UW, 1987-1989 członek Zarządu Uczelnianego NZS; współzałożyciel i redaktor pism studentów „Miś” i „Grizzly”. 1985-1989 hurtowy kolporter podziemnych wydawnictw, głównie „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”; w II połowie l. 80. emiter radia „S”. W 1987 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1991-1992 pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w 1992 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 1992-1993 Generalnego Inspektoratu Celnego, w 1994 Biura Kontroli TVP, od 1994 prywatny przedsiębiorca, właściciel I.O. Venezia. 1992-1995 działacz Ligi Republikańskiej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

16 XII 1987 – 17 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Dedal.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry