Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nadrzycki Ryszard

Ryszard Nadrzycki, ur. 31 VII 1948 w Nowym Dworze Mazowieckim, ukończył ZSZ dla pracowników Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa w Warszawie (1967), a także Technikum Ekonomiczne w Nowym Dworze Mazowieckim (1980).

1967–1970 ślusarz aparatury chemicznej Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych (X 1967–1969 służba wojskowa), od I 1970 mechanik aparatury kontrolno-pomiarowej Nowodworskich Zakładów Chemii Gospodarczej Pollena.

1985–2014 na rencie inwalidzkiej.

Od VIII 1980 w „S”, od IX 1980 przew. KZ „S” NZCG Pollena, IX/X 1980 przew. Oddziału Regionu Mazowsze w Nowym Dworze Mazowieckim, pomoc pracownikom w uzyskaniu mieszkań, załatwianiu spraw związkowych i społecznych, interwencje. 1980–1981 uczestnik regionalnych i ogólnopolskich protestów „S”, organizator stałej siedziby oddziału „S” w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. I.J. Paderewskiego 22 w Nowym Dworze Maz. W ramach struktur miejskich „S” współpraca m.in. z Jadwigą Zakrzewską, Zdzisławem Kromskim, Zdzisławem Głażewskim, Jackiem Kiełczewskim, Tadeuszem Kazimierczakiem. V 1981 na walnym zebraniu organizacji zakładowych rezygnacja z przewodniczenia strukturom miejskim „S”, wycofanie się z działalności, przew. „S” w Pollenie.

Po 13 XII 1981 powrót na stanowisko zajmowane przed objęciem funkcji przew. zakładowej „S”, nie podejmował działalności związkowej. Od XI 2014 na emeryturze.

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Nowy Dwór Mazowiecki

Opcje strony

do góry