Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nadrzycki Ryszard

Ryszard Nadrzycki, ur. 31 VII 1948 w Nowym Dworze Mazowieckim, ukończył ZSZ dla pracowników Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa w Warszawie (1967), a także Technikum Ekonomiczne w Nowym Dworze Mazowieckim (1980).

1967–1970 ślusarz aparatury chemicznej Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych (X 1967–1969 służba wojskowa), od I 1970 mechanik aparatury kontrolno-pomiarowej Nowodworskich Zakładów Chemii Gospodarczej Pollena.

1985–2014 na rencie inwalidzkiej.

Od VIII 1980 w „S”, od IX 1980 przew. KZ „S” NZCG Pollena, IX/X 1980 przew. Oddziału Regionu Mazowsze w Nowym Dworze Mazowieckim, pomoc pracownikom w uzyskaniu mieszkań, załatwianiu spraw związkowych i społecznych, interwencje. 1980–1981 uczestnik regionalnych i ogólnopolskich protestów „S”, organizator stałej siedziby oddziału „S” w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. I.J. Paderewskiego 22 w Nowym Dworze Maz. W ramach struktur miejskich „S” współpraca m.in. z Jadwigą Zakrzewską, Zdzisławem Kromskim, Zdzisławem Głażewskim, Jackiem Kiełczewskim, Tadeuszem Kazimierczakiem. V 1981 na walnym zebraniu organizacji zakładowych rezygnacja z przewodniczenia strukturom miejskim „S”, wycofanie się z działalności, przew. „S” w Pollenie.

Po 13 XII 1981 powrót na stanowisko zajmowane przed objęciem funkcji przew. zakładowej „S”, nie podejmował działalności związkowej. Od XI 2014 na emeryturze.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry