Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Najduch Henryk

Henryk Najduch, ur. 4 X 1950 w Nowym Sączu. Ukończył ZSZ tamże (1969).

Od 1966 elektromonter, nast. brygadzista elektromonter w Nowosądeckich Zakładach Przemysłu Terenowego/Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych Nowomag.

1978–1982, 1986–1990 członek Rady Pracowniczej.

W 27 VIII 1980 uczestnik wiecu popierającego strajk w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowym Sączu i strajkujących na Wybrzeżu.

Od IX 1980 w „S”.

14 IX 1980 współorganizator i uczestnik 2-godzinnego strajku w zakładzie popierającego strajk w WPK w Nowym Sączu, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, od X 1980 KZ. 9–11 I 1981 organizator pomocy strajkującym w Ratuszu w Nowym Sączu. Kolporter niezależnych pism, m.in. „Robotnik”, „Goniec Małopolski” oraz ulotek i cegiełek. Współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych.

21–31 XII 1981 organizator zbierania podpisów ws. uwolnienia internowanych (Andrzeja Szkaradka, Zenona Szajny). 1981–1984 organizator druku, drukarz (przy ul. Lwowskiej, z A. i Czesławem Szkaradkami, Zbigniewem Szkarłatem i Marianem Michalczykiem) ulotek i plakatów. XII 1981 – 1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wiadomości Nowosądeckie” oraz książek Zapiski więzienne kard. Stefana Wyszyńskiego, zbiorów poezji Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, ulotek. 1982–1989 współorganizator (z A. Szkaradkiem i Grzegorzem Sajdakiem) manifestacji rocznicowych 11 XI, 3 V, 13 XII, akcji ulotkowych i plakatowych, zbiórek składek, pomocy żywnościowej rodzinom represjonowanym. Współorganizator koncertów piosenki niezależnej. I 1983 – VI 1989 członek MKS w Nowym Sączu (przew. podczas nieobecności A. Szkaradka, współpracował z Tadeuszem Hasiorem, Józefem Mółką, Janem Kotlarskim, M. Michalczykiem). 1986–1989 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele NSPJ w Nowym Sączu. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. 8 V 1984 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW w Nowym Sączu i AŚ w Krakowie, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

23 III 1989 – 1991 członek KO w Nowym Sączu; uczestnik kampanii wyborczej (organizacja spotkań, plakatowanie). IV – 20 X 1989 przew. Tymczasowej Komisji Zakładowej, od 20 X 1989 KZ, od 1989 delegat na WZD Regionu Małopolska. 1990–1997 w PC. Od 1994 w prezydium Rady Sekcji Krajowej Zakładów Zaplecza Górnictwa „S” w Katowicach. 1994–1998 ławnik Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Od 1996 członek, nast. członek zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Bazylice św. Małgorzaty tamże. Od 1998 delegat na KZD. 1998–2003 w AWS, przew. w Nowym Sączu. 1998–2002 radny Miasta Nowy Sącz z listy AWS. 2003–2008 wiceprezes Klubu Sportowego Jedność w Nowym Sączu. Od 2005 w PiS.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), medalem Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności (2005).

1984–1985 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Ogniwo; 1985 przez p. V RUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Benek.

 

Sławomir Chmura

Nowy Sącz, Region Małopolska

Opcje strony

do góry