Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Najduch Henryk

Henryk Najduch, ur. 4 X 1950 w Nowym Sączu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu (1969).

Od 1966 elektromonter, następnie brygadzista elektromonter w Nowosądeckich Zakładach Przemysłu Terenowego w Nowym Sączu (od 1976 Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych Nowomag). 1978-1982, 1986-1990 członek Rady Pracowniczej (po 13 XII 1981 odmówił współpracy).

Od IX 1980 współorganizator i członek KS 1-dniowego strajku okupacyjnego w NFUG Nowomag, uczestnik wieców i pikiet popierających strajkujących na Wybrzeżu, strajk Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu i wysuwających własne postulaty. Członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ w zakładzie, następnie od X 1980 członek KZ „S”. 9-11 I 1981 organizator pomocy strajkującym w nowosądeckim Ratuszu; 7 VIII 1981 uczestnik demonstracji pod Urzędem Wojewódzkim przeciwko zubożeniu społeczeństwa. Kolporter m.in. „Robotnika”, „Gońca Małopolskiego”, ulotek, cegiełek. Współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych działającej w jego domu i w zakładzie pracy.

21-31 XII 1981 organizator zbierania podpisów w sprawie uwolnienia internowanych, Andrzeja Szkaradka i Zenona Szajny, wręczonych dyrekcji w I 1982. 1981-1984 organizator druku i drukarz (przy ul. Lwowskiej, z A. i Czesławem Szkaradkami, Zbigniewem Szkarłatem i Marianem Michalczykiem) ulotek i plakatów. 1981-1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „Wiadomości Nowosądeckich”, ''Zapisków więziennych'' kard. Stefana Wyszyńskiego, zbiorów poezji Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta (otrzymywanych m.in. od Ryszarda Pawłowskiego i Krzysztofa Lipińskiego w punktach kolportażowych przy ul. Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, w Chełmcu; odbiorcy: Z. Szkarłat ze Spółdzielni Inwalidów, Konstanty Konar z ZNTK, Józef Arend, Stanisław Uszko z WPK, Edward Bryłkowski z SZEW). 1982-1989 współorganizator (obok A. Szkaradka i Grzegorza Sajdaka) manifestacji rocznicowych 11 XI, 3 V, 13 XII, akcji ulotkowych i plakatowych, składek i pomocy żywnościowej dla rodzin represjonowanych. Współorganizator koncertów piosenki niezależnej, m.in. Jacka Kaczmarskiego. 1982-1984 uczestnik spotkań koordynacyjnych dot. rocznic patriotycznych w Nowym Sączu; w tym czasie wielokrotnie zatrzymywany, przeszukiwany, zwłaszcza w okolicach rocznic patriotycznych (groźby wobec rodziny, inwigilacja, naciski psychiczne). I 1983 – VI 1989 członek MKS w Nowym Sączu (przewodniczący podczas nieobecności A. Szkaradka, współpraca z Tadeuszem Hasiorem, Józefem Mółką, Janem Kotlarskim, M. Michalczykiem). 1983-1989 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę. 1986-1989 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. 8 V – 28 VII 1984 przetrzymywany w areszcie WUSW w Nowym Sączu, następnie w AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie pod zarzutem wrogiej działalności wobec PRL; zwolniony na mocy amnestii.

23 III 1989 – 1991 członek KO „S”; uczestnik kampanii wyborczej (organizacja i prowadzenie spotkań, plakatowanie). Od 1989 działacz komitetów wyborczych. IV – 20 X 1989 przewodniczący TKZ „S” NFUG Nowomag, od 20 X 1989 przewodniczący KZ „S” tamże. Od 1989 delegat na wszystkie WZD Regionu Małopolska. 1990-1998 członek zarządu osiedla Piątkowa. 1990-1997 członek PC. Od 1994 członek prezydium Rady Sekcji Krajowej Zakładów Zaplecza Górnictwa „S” w Katowicach. 1994-1998 ławnik Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Od 1996 członek, następnie członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Bazylice św. Małgorzaty. Od 1998 delegat na KZD. 1998-2003 członek i przewodniczący RS AWS w Nowym Sączu. 1998-2002 radny z listy AWS: przewodniczący komisji ds. rynku pracy, członek komisji rewizyjnej i budżetowej. Od 2000 organizator spotkań integracyjno-rocznicowych dla środowisk niepodległościowych. 2003-2008 wiceprezes klubu sportowego Jedność. Od 2005 członek PiS. W VIII 2008 organizator warsztatów dla młodzieży z technik poligraficznych stosowanych w podziemiu oraz wystaw niezależnych wydawnictw.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1991), Medalem Za Zasługi dla Małopolskiej „Solidarności” (2005) i pamiątkowym Dla przewodniczących Komisji Zakładowych Regionu Małopolskiego (2005); otrzymał dyplom od prezydenta Nowego Sącza „W 25 Rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego. W Uznaniu Zasług w Budowaniu Fundamentów Wolnej i Solidarnej Polski” (2006), odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry