Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Najnigier Sławomir

Sławomir Najnigier, ur. 19 IV 1958 w Kowarach k. Jeleniej Góry. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Podstawowych Problemów Techniki (1983) i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Gospodarki Narodowej (absolutorium 1989).

1973–1977 członek, nast. przew. Koła PTTK przy LO w Żarach.

1977–1980 działacz SKS we Wrocławiu, 1979–1980 rzecznik, redaktor niezależnych pism: 1979–1980 „Podaj Dalej”, „Akademickiego Pisma Informacyjnego”, 1978–1979 „Interim”, 1979 „Zgrzytu”. Od 1978 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

IX 1980–1984 współzałożyciel i członek NZS we Wrocławiu, IX–X 1980 przew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Studentów we Wrocławiu. 1980–1983 w Senacie PWr, 1980–1981 autor i redaktor w pismach NZS: „No Więc”, „O Co Chodzi?” i „Informacja Bieżąca”, 18–19 II 1981 uczestnik strajku studenckiego na PWr o rejestrację NZS, członek KS na PWr, od V 1981 członek Komisji Rewizyjnej NZS PWr. 3–6 IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie. Od VII 1981 współpracownik pisma ZR „S” „Z Dnia na Dzień”. 24 XI–10 XII na PWr uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu.

13–14 XII 1981 uczestnik strajku na PWr. 14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, w Grodkowie (31 XII 1981 współorganizator buntu, osadzony karnie na kilka dni w ZK w Brzegu, 3–8 III 1982 głodówka), 23 VII 1982 zwolniony. 10 XI 1982 współorganizator strajku absencyjnego na PWr. 1982–1983 współpracownik redakcji podziemnego pisma „Bez Przemocy”, 1982–1989 autor art. w prasie podziemnej (m.in. „Nowa Republika”, „Obecność”) m.in. pod ps. H.K., Bazyli Koniecruski. 1984 redaktor podziemnego „Komunikatu” NZS UWr. 1982–1986 współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk i SW (koordynacja wspólnych działań ze studentami, zaopatrzenie drukarni, kolportaż). 1984–1989 członek podziemnej Dolnośląskiej Rady Edukacji, uczestnik działalności edukacyjnej i samokształceniowej.

1989–1990 wiceprezes, nast. prezes Intelcons Sp. z o.o. we Wrocławiu. 1990 skarbnik Wrocławskiego KO „S”. 1990–1992 radny w Radzie Miejskiej Wrocławia z listy Wrocławskiego KO „S” i członek Zarządu Miasta Wrocławia. 1991–1992 członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego SA tamże, 1992–2011 Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum. 1992–1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 1994–1997 wiceprezydent Wrocławia. 1994–2001 członek UW (1994–2000 w Radzie Regionalnej, 1995–2000 Radzie Krajowej). Od 1996 współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska we Wrocławiu. 1997–2000 prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie. 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 2000–2002 pełnomocnik prezesa KGHM Polska Miedź SA ds. inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Od 2001 w PO (2001 okręgowy pełnomocnik odpowiedzialny za organizację PO na terenie d. woj. legnickiego i jeleniogórskiego, 2002–2013 członek Rady Krajowej). 2002–2007 wiceprezydent Wrocławia. Od 2007 współwłaściciel firmy City Consulting S. Najnigier Sp.j. tamże. 2007–2008 przew. Rady Nadzorczej Power Media SA tamże. Od 2007 wiceprzew. Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego SA tamże. Od 2012 członek Rady Nadzorczej Libet SA Autor publikacji z dziedziny samorządu lokalnego i rynku nieruchomości.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

29 II 1979–23 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Daltoniści; 23 I 1982–3 V 1985 przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW tamże w ramach SOR krypt. Aromat; 20 XII 1985–30 IV 1990 przez Wydz. III-1 WUSW tamże w ramach SOS krypt. Dyrektor.

Kamil Dworaczek, Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław, NZS, SKS

Opcje strony

do góry