Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Naklicki Robert Eugeniusz

Robert Eugeniusz Naklicki, ur. 7 XII 1966 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1993).

Po 13 XII 1981 uczestnik wielu demonstracji w Szczecinie w kolejne rocznice Grudnia ’70, Sierpnia ’80, 11 XI, 1 i 3 V. W 1986 współzałożyciel Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie i pisma FMW „Lustro”, do 1988 drukarz; 1986-1987 współorganizator Grup Wykonawczych FMW, akcji ulotkowych przed ważnymi rocznicami i biblioteki podziemnych wydawnictw FMW. 1987-1989 działacz Ruchu WiP, współorganizator i uczestnik happeningów, w 1988 współzałożyciel tajnej struktury NZS na Uniwersytecie Szczecińskim (z Tomaszem Lisieckim, Jackiem Motylewskim, Krzysztofem Wojtasiakiem i Adamem Zadwornym); 1986-1989 kolporter wydawnictw FMW, Ruchu WiP i NZS (m.in. „Lustro”, „Ad Vocem”, „Czarna Skrzynka”), głównie wśród młodzieży szkół średnich. 1986-1987 uczestnik Koła Historycznego przy Duszpasterstwie Akademickim prowadzonym przez księży chrystusowców. W 1988 współorganizator manifestacji w 20. rocznicę Marca ’68, w VIII 1988, podczas strajków w Szczecinie, uczestnik grupy pomocowej przy kościele św. Andrzeja Boboli (oo. jezuitów) – rozwoził żywność i pośredniczył w przekazywaniu informacji od i do strajkujących. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. poddawany rewizjom, przesłuchiwany, karany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną.

1991-1995 funkcjonariusz UOP w Szczecinie, 1995-1998 specjalista ds. promocji gospodarczej w Urzędzie Miasta Szczecina, 1997-1998 prezes Zarządu World Trade Center Biuro Promocji Szczecin Sp. z o.o., 1998-2002 główny specjalista ds. personalnych i administracyjnych w Zakładach Chemicznych Police SA, od 2002 w Remech Grupie Remontowo-Inwestycyjnej Sp. z o.o. tamże. 1998-2002 w RS AWS, członek Zarządu pow. i woj.

W 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Krąg; w 1987 w ramach SOS krypt. Marzanna; 1987-1988 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Plastyk/Karta; 1986-1990 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Szczecinie w ramach KE/SOR krypt. Zespół; 1987-1989 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Zrzeszenie.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry