Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nakonieczny Jan

Jan Nakonieczny, ur. 22 III 1936 w Żyrzynie k. Puław, zm. 20 VI 2003 w Puławach. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Zakład Chemii Rolniczej (1963), doktorat (1968).

W 1955 w ZMP (członek Zarządu Wydz.), 1957–1958 w ZMW (członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego, przew. Zarządu Środowiskowego w Lublinie; w 1957 wiceprzew. prezydium Krajowego Komitetu Koordynacyjnego). 1958–1959 członek Plenum i prezydium MK ZSL w Lublinie. 1960–1961 sekretarz PK ZSL w Rykach.

1958–1959 instruktor handlu w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie, 1959–1960 st. instruktor w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych tamże, 1960–1961 kierownik PGR Studzieniec w Wojewódzkim Zarządzie PGR w Zielonej Górze, 1961–1963 instruktor w Wojewódzkim Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Warszawie, 1963–1971 pracownik inżynieryjno-techn. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 1971–1982 adiunkt w Zakładzie Upraw Zbożowych w IUNG tamże.

 Od IX 1980 w „S”; 5–6 IX 1980 w Stoczni Gdańskiej (nawiązanie kontaktów z MKZ), 10 IX 1980 współzałożyciel, nast. do V 1981 członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; 13 IX 1980 – 13 VI 1981 współorganizator i członek MKZ Ziemia Puławska. XI/XII 1980 – II 1981 przedstawiciel Regionu Środkowo-Wschodniego w KKP, IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; od 13 VI 1981 członek prezydium Zarządu Oddziału Ziemia Puławska Regionu Środkowo-Wschodniego. 1980–1981 zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ Solidarność Wiejska/„S” RI w rejonie Opole Lubelskie i Puławy.

13 XII 1981 schronił się (z kilkoma działaczami „S”) na terenie IUNG w Puławach, współorganizator w Pałacu Marynki w Puławach (Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa) spotkania działaczy „S” z Puław, wzywającego do podjęcia strajku w zakładach; 14 XII 1981 inicjator spotkania działaczy „S” w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnego w Wodę Wodrol w Puławach, na którym zdecydowano o kontynuowaniu działalności „S” w podziemiu; 14–17 XII 1981 przebywał na strajku w ZA Puławy, nast. w ukryciu do 10 I 1983. 19 I 1982 zwolniony z pracy. 20 XII 1981 – VI 1982 gł. pomysłodawca i szef Komitetu Obrony Narodowej „S” w Puławach; inicjator i redaktor podziemnego pisma „Biuletyn KON «Solidarność» Ziemia Puławska” (ps. J. Barski).

X 1989 – 2001 ponownie w IUNG. 1998–2002 członek KZ. Od 1989 współzałożyciel i prezes reaktywowanego Polskiego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie. Od 2001 na emeryturze.

13 IX 1958 – 5 VII 1961 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOO krypt. Wiciowiec; 18 XII 1976 – 12 IX 1977 w ramach SOS krypt. Kółko; 25 VII 1981 – 4 X 1982 przez Wydz. IV KW MO w Lublinie w ramach KE krypt. Lis; 17 III 1982 – 30 VIII 1984 przez Wydz. IV KW MO w Lublinie/p. IV RUSW w Puławach w ramach SOR krypt. Watykan; 12 VI 1984 – 21 IX 1989 przez p. IV/p. VI RUSW w Puławach w ramach KE krypt. Gracz.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry