Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nalichowski Jerzy

Jerzy Nalichowski, ur. 1 IV 1944 w Praszce, zm. 25 V 2017 w Jeleniej Górze. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Chemii (1969).

1969-1972 zatrudniony w Zakładach Przemysłowych w Kowarach, 1973-1989 w Zakładzie Doświadczalnym PWr Hydro-Mech tamże. W III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego na PWr. Przed VIII 1980 kolporter „Robotnika”.

Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego w Hydro-Mechu; od XII 1980 wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej tamże i członek KZ „S” na PWr. II-XII 1981 członek Komisji Koordynacyjnej „S” Kowarskich Zakładów Pracy.

17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, inicjator i uczestnik akcji protestacyjnych i głodówek, zwolniony 22 VI 1982. Wielokrotne rewizje w domu i pracy, zatrzymywany, przesłuchiwany. V 1983 – IV 1984 założyciel, autor większości tekstów, redaktor i wydawca podziemnego pisma „Dywanik” w Kowarach (część nakładu każdego nr. kolportowano również w Czechosłowacji). XI 1983 – IX 1986 członek (z Andrzejem Piesiakiem, Zdzisławem A. Bykowskim, Romanem Niegoszem, Edwardem Wryszczem, Edwardem Woskowiczem, Zygmuntem Wachowskim, Ryszardem Matusiakiem i Tadeuszem Lewandowskim) Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Jeleniogórskiego, X 1986 – II 1989 członek (z A. Piesiakiem, Z.A. Bykowskim, R. Niegoszem) Tymczasowej Rady „S” Region Jelenia Góra. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, organizator wielu akcji ulotkowych i plakatowych. Współpracownik RKS Dolny Śląsk. 1983-1989 członek (z A. Piesiakiem, Z.A. Bykowskim, E. Wryszczem, E. Woskowiczem, Z. Wachowskim) Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jeleniej Górze, lider DLP w Kowarach; współorganizator niezależnych inicjatyw społeczno-kulturalnych w Kowarach i Jeleniej Górze.

Od XI 1988 członek jawnej Komisji Oddziałowej „S” przy Hydro-Mechu. II-XI 1989 członek i rzecznik TZR Jeleniogórskiego; XI 1989 – III 1990 delegat na II WZD. 1989-1990 z-ca kierownika wydz. w Hydro-Mech Sp. z o.o. 1990-1995 wojewoda jeleniogórski; 1999-2002 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przewodniczący Klubu Radnych AWS. 1995-2003 dyr. Inspektoratu PZU SA w Jeleniej Górze, 2003-2006 w Lwówku Śl.; od 2009 na emeryturze.

Do 1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOR krypt. DWN; do 26 X 1989 w ramach SOR krypt. [prawdopodobnie] Aktywista.

 

Michał Orlicz

Opcje strony

do góry