Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nanowski Jarosław

Jarosław Nanowski, ur. 26 VII 1941 w Terle (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Włókien Łykowych w Nowej Soli (1958).

Do 1982 właściciel gospodarstwa rolnego w Modrzycach k. Nowej Soli.

W VIII 1980 3-krotnie dostarczał żywność strajkującym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; organizator Solidarności Wiejskiej w woj. zielonogórskim, uczestnik ogólnopolskich spotkań w Gdańsku (w siedzibie KKP „S”) działaczy niezależnych organizacji rolników indywidualnych, od 5 I 1981 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej w Zielonej Górze, w II 1981 organizator, uczestnik wojewódzkiego zjazdu tamże; do VII 1981 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI, 8-9 III 1981 uczestnik zjazdu w Poznaniu, podczas którego powołano „S” RI, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego, od VII 1981 w Prezydium, wiceprzewodniczący OKZ, odpowiedzialny za działalność wydawniczą, m.in. przygotowanie „Tygodnika Solidarności Rolników” (we współpracy z Wiesławem i Marzeną Kęcikami, Romualdem Kukułowiczem, bp. Alojzym Orszulikiem, Teresą Kuczyńską, Andrzejem Micewskim, ks. Henrykiem Nowikiem); współpracownik działaczy „S” w Zielonej Górze (m.in.: Edwarda Mincera, Arkadiusza Olszowego, Konrada Stanglewicza), uczestnik posiedzeń KKP „S” w Gdańsku, delegat „S” RI na I KZD; organizator spotkań z rolnikami. Wielokrotnie przesłuchiwany w związku z prowadzonym przez Wydział Śledczy SB i Prokuraturę Wojewódzką w Zielonej Górze śledztwem dotyczącym spraw o charakterze gospodarczym wszczętym z inspiracji SB.

12/13 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zielonej Górze, od 10 I 1982 w Głogowie, 11 II 1982 zwolniony. Od 1982 uczestnik spotkań działaczy „S” i „S” RI w parafii św. Antoniego w Nowej Soli; w 1982 rewizja w mieszkaniu.

XI 1982 – 2005 na emigracji w USA, właściciel restauracji, pracownik firmy Cenectycet; członek Komitetu Pomocy Rolnikom Indywidualnym w New Britain. Od 2005 właściciel firmy US Capital w Zielonej Górze.

27 IV 1981 – 17 X 1983 rozpracowywany w ramach SO krypt. Gromada.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Nowa Sól

Opcje strony

do góry