Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nanowski Jarosław

Jarosław Nanowski, ur. 26 VII 1941 w Terle (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Włókien Łykowych w Nowej Soli (1958). Do 1982 właściciel gospodarstwa rolnego w Modrzycach k. Nowej Soli.

VIII 1980 trzykrotnie dostarczał żywność strajkującym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; współorganizator „Solidarności Wiejskiej” w woj. zielonogórskim, uczestnik ogólnopolskich spotkań w Gdańsku (w siedzibie KKP „S”) działaczy niezależnych organizacji rolników indywidualnych, od 5 I 1981 przew. Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „Solidarności Wiejskiej” w Zielonej Górze, II 1981 organizator, uczestnik wojewódzkiego zjazdu tamże, 8–9 III 1981 uczestnik zjazdu niezależnych organizacji rolniczych w Poznaniu, podczas którego powołano „S” RI, do VII 1981 przew. Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego, od VII 1981 w Prezydium, wiceprzew. OKZ, odpowiedzialny za działalność wydawniczą, m.in. przygotowanie „Tygodnika Solidarności Rolników” (we współpracy z Wiesławem i Marzeną Kęcikami, Romualdem Kukołowiczem, ks. Alojzym Orszulikiem, Teresą Flis-Kuczyńską, Andrzejem Micewskim, ks. Henrykiem Nowikiem), współpracownik działaczy „S” w Zielonej Górze (m.in.: Edwarda Mincera, Arkadiusza Olszowego, Konrada Stanglewicza), uczestnik posiedzeń KKP „S” w Gdańsku, IX–X 1981 delegat „S” RI na I KZD w Gdańsku; organizator spotkań z rolnikami. Wielokrotnie przesłuchiwany w zw. z prowadzonym przez Wydz. Śledczy SB i Prokuraturę Wojewódzką w Zielonej Górze śledztwem dot. rzekomych przestępstw gospodarczych, wszczętym z inspiracji SB.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Zielonej Górze i w Głogowie, 11 II 1982 zwolniony. 1982 uczestnik spotkań działaczy „S” i „S” RI w parafii św. Antoniego w Nowej Soli, 1982 rewizja w mieszkaniu.

XI 1982–2005 na emigracji w USA, właściciel restauracji, pracownik firmy Cenectycet, członek Komitetu Pomocy Rolnikom Indywidualnym w New Britain. Od 2005 właściciel firmy US Capital w Zielonej Górze.

27 IV 1981–17 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Zielonej Górze w ramach SO krypt. Gromada

 

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry