Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Napieralska Barbara

Barbara Napieralska,  ur. 8 IV 1955 w Grodzisku Wielkopolskim. Ukończyła Technikum Energetyczne w Poznaniu (1975), absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, kierunek politologia (2003).

1975–1984 kontrolerka jakości w dziale kontroli jakości dostaw Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych Telkom-Teletra w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, III – XII 1981 w redakcji zakładowego pisma „Rezonans”. IX/X 1981 obserwatorka I KZD, sprawozdawca obrad dla pisma KZ UAM „Informator”, XI – XII 1981 członek prezydium KZ, odpowiedzialna za informację związkową oraz kolportaż prasy.

14 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi (w V 1982 uczestniczka głodówki w proteście przeciwko nieudzieleniu przepustki na pogrzeb syna jednej z internowanych), 5 VII 1982 zwolniona. 1982–1984 w TKZ w zakładzie, od 1982 współpracowniczka TZR Wielkopolska, łączniczka z TKK. Współorganizatorka pomocy represjonowanym i ich rodzinom, kolporterka podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Obserwator Wielkopolski” i „Tygodnik Mazowsze”, łączniczka między wydawnictwami a drukarniami, redaktorka podziemnych pism „Rezonans”, „«Solidarność» – Poznań,” współpracowniczka informatora TZR „«Solidarność» – Poznań”; uczestniczka demonstracji, 6 III 1984 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Poznaniu, 24 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii; zwolniona z pracy. 1984–1987 st. technik na Wydz. Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1987–1988 mł. bibliotekarz w Bibliotece Politechniki Poznańskiej, 1988–1989 operatorka EMC w HCP w Poznaniu. W 1988 ukarana przez kolegium ds. wykroczeń za udział w kontrpochodzie 1 V. 10 XI 1988 zatrzymana w zw. z przygotowywaniem niezależnych obchodów 80. rocznicy odzyskania niepodległości.

1990–2018 pracownik w dziale informacji ZR Wielkopolska, redaktorka biuletynu wewnątrzzwiązkowego „Komunikaty” i „Wielkopolskiego Informatora «Solidarności»,” dziennikarka regionalnego pisma „«Solidarność» – Poznań”/„«Solidarność» Wielkopolska”, od 1997 redaktorka nacz. Od 1994 członek, od 2008 wiceprezes poznańskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. 1995–1998, 1998–2002, 2006–2014 przew. organizacji zakładowej pracowników ZR. 2010–2014 p.o. sekretarza ZR, 2014–2018 sekretarz i członek prezydium ZR. 2010–2014 członek rady programowej „Tygodnika Solidarność.” Członek-założyciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Upamiętniania Żołnierzy Wyklętych. 2016–2017 przew. Wielkopolskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Represjonowanych; od 2017 członek Wielkopolskiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

11 I – 12 IX 1984 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach KE/SOS/SOR krypt. Ula; 10 IX 1984 – 30 XI 1987 przez Wydz. V/Wydz. III-1 WUSW w ramach KE krypt. Miła.

 

Przemysław Janiszewski

Opcje strony

do góry