Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nastula Andrzej Marek

Andrzej Marek Nastula, ur. 2 I 1956 w Zakopanem. Absolwent Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1991).

W 1976 uczestnik akcji pomocy robotnikom Radomia, organizowanej przez grupę studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1977 członek Nurtu Niepodległościowego. Od 1977 uczestnik ROPCiO, uczestnik, m.in. zbierania podpisów ws. opublikowania w „Dzienniku Ustaw” Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka, kolporter ulotek przed wyborami w 1978 i 1980, niezależnych wydawnictw. 10 II 1979 współzałożyciel Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu; 1979–1980 współpracownik niezależnego pisma „Rzeczpospolita”, od 1980 redaktor pisma „Ku Niepodległości” (z Tomaszem Mrozem, Wiesławem Knitterem, Tadeuszem Zacharą).

W 1981 współtwórca (z T. Mrozem i W. Knitterem) niezależnego publicystycznego pisma „Kraj”. W 1981 członek Klubu Służby Niepodległości w Lublinie. 1977–1981 wielokrotnie zatrzymywany.

Po 13 XII 1981 w ukryciu. 18 III 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, Włodawie i Rzeszowie, 22 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu współpracownik podziemnego pisma „Wojenniak”. W l. 80. prace dorywcze i okresowe, m.in. górnik szybowy w KWB Bogdanka, monter w Przedsiębiorstwie Budowy Sieci Energetycznych Elbud w Lublinie, pracownik działów zaopatrzenia w przedsiębiorstwach MultireaktorPL i Franpol w Warszawie.

Po 1989 dziennikarz „Życia”, sekretarz redakcji „Gazety Giełdy – Parkiet” oraz „Polskiej Agencji Prasowej”, autor audycji w TVP.

1979–1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Termity.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry