Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Naszkowski Eligiusz Romuald

Eligiusz Romuald Naszkowski, ur. 3 II 1956 w Sierakowie Wlkp. k. Międzychodu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Politycznych (1979).

Od VIII 1980 nauczyciel w SP nr 4 w Pile, I-VII 1982 instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury tamże.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Koła „S” przy SP nr 4, od XI 1980 wiceprzewodniczący, od XI 1980 p.o. przewodniczący, od XII 1980 przewodniczący MKZ w Pile, członek KKP, od V 1981 przewodniczący Komisji ds. Interwencji przy KKP.; od I 1981 przewodniczący KZ Pracowników Oświaty i Wychowania Województwa Pilskiego, w III 1981 delegat na I WZD Regionu Województwo Pilskie, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek Komisji Programowej KZD, członek KK, pełnomocnik KK ds. emerytów i rencistów.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wronkach, 23 XII 1981 zwolniony.

18 II 1981 – 1982 TW ps. Grażyna, ostatnie zachowane doniesienie z 18 V 1982 (formalnie w charakterze TW zarejestrowany do 22 II 1990). Rozpracowywał pilską „S”, władze krajowe związku (KKP, KK); największy sukces: nagranie radomskiego posiedzenia Prezydium KK, przewodniczących ZR „S” 3 XII 1981 (wyemitowane fragmenty tego posiedzenia wykorzystano jako propagandowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia stanu wojennego). Od 1 VII 1982 funkcjonariusz Biura Studiów MSW, specjalnej jednostki SB utworzonej w stanie wojennym do zwalczania „S” (w 1983 na podstawie rozkazu zmieniono mu datę przyjęcia do służby na 1 IX 1980). Używał nazwisk konspiracyjnych: Karol Wolski, Wojciech Koperski; zaangażowany m.in. w działania przeciwko Lechowi Wałęsie (np. w preparowanie tzw. „rozmowy braci”). We IX 1984 przeniesiony do Departamentu I MSW (wywiadu) w związku z planowanym wyjazdem do Mongolii, gdzie od X 1984 miał zostać sekretarzem Ambasady PRL. Ok. 28 IX 1984 uciekł do Berlina Zach., udzielał wywiadów zachodnim mediom (m.in. „Die Welt”, „Le Mond”), w których „demaskował” działalność SB. Po 1989 udzielił kilku wywiadów w prasie krajowej, w których oskarżał b. kolegów z „S” o współpracę z SB.

 

Grzegorz Majchrzak

Region Województwo Pilskie, Piła

Opcje strony

do góry