Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Natusiewicz Marek Andrzej

Marek Andrzej Natusiewicz, ur. 1 VIII 1952 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek architektura (1977).

1977-1988 zatrudniony w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego we Wrocławiu. Od 1978 członek Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w WBPP, 28 XI 1980 – III/IV 1981 przewodniczący Tymczasowej Podkomisji Porozumiewawczej Pracowników Biur Planowania Przestrzennego (nie kontynuował działalności z powodu różnicy poglądów z kolegami z innych WBPP ws. jej funkcjonowania).

1982-1983 działacz TKZ w WBPP, doradca Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk (we współpracy z Elżbietą Hubicką, Józefem Piniorem, Anną Tomaszewską), współpracownik Solidarności Walczącej. Za wiedzą Józefa Piniora przekazywał pieniądze i informacje między RKS a Solidarnością Walczącą. Założyciel zakładowej biblioteki wydawnictw podziemnych, współpracownik redakcji podziemnych pism „Z Dnia na Dzień” (I-III 1982), „Replika” (1982-1983) oraz Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi (1982-1983). 1982-1989 kolporter detaliczny wydawnictw Baza, NOWa, Wektory oraz pism podziemnych „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, Bez Dyktatu, „Repliki”, „Obecności”, „Tygodnika Mazowsze”. Pomysłodawca i realizator nagrywania na kasetach audio oraz rozprowadzania czytanej literatury i artykułów z prasy podziemnej. 17 XI 1983 aresztowany, 1 III 1984 wyrokiem Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście skazany na karę 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Strzelinie, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 17 II 1984 zwolniony z pracy, w X 1984 wyrokiem Okręgowego Sądu Pracy we Wrocławiu ponownie zatrudniony w WBPP. 1984-1989 uczestnik Duszpasterstw Akademickich Dominik przy kościele św. Wojciecha i Maciejówka przy kościele św. Macieja we Wrocławiu. 1988-1990 bez zatrudnienia.

1990-2002 prezes Urbanistyka Sp. z o.o., w 2000 komisarz Biura EXPO przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 1997-2001 ekspert Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury Rady Miejskiej Wrocławia, 2001-2005 dyr. biura poselskiego posła Antoniego Stryjewskiego (LPR/Ruch Katolicko-Narodowy), od 2006 wykładowca na Wydz. Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. Od 2018 członek Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Autor i współautor ponad 200 publikacji zawierajacych twórczość rysunkową architekta prof. Ryszarda Natusiewicza, współautor (z R. Natusiewiczem) koncepcji kościoła św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze-Czarnem.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2020).

27 V 1983 – 22 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Studio; 23 XI 1987 – 8 IX 1989 przez Wydz. III/Inspektorat 2/Wydz. V-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Ściana.

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry