Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Naworski Leszek

Leszek Naworski, ur. 14 III 1952 w Olsztynie. Ukończył Technikum Elektryczne tamże (1972).

1972–1974 służba wojskowa, 1974–1978 pracownik grupy remontowej Miejskiego Zarządu Budynków Publicznych w Olsztynie, 1979–1989 Spółdzielni Mleczarskiej tamże.

Od IX 1980 w „S”, 17 IX wyjazd do MKZ w Gdańsku, przywiezienie statutu związku, organizator, przew. Komitetu Organizacyjnego, nast. przew. KZ. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, od 28 VI 1980 członek ZR.

13 V 1982 zatrzymany podczas demonstracji w Olsztynie, aresztowany, 19 V 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Iławie i Kwidzynie, zwolniony 28 VI 1982.

1989–1994 bezrobotny, nast. elektryk konserwator w UOP, potem w Indykpolu w Olsztynie, nast. pracownik fizyczny w Szwecji, po powrocie do Polski serwisant wózków widłowych w firmie Techtrans, pracownik w firmie Szkłoland Sp. z o.o. w Gutkowie.

1980–1982 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Olsztynie w ramach SO krypt. Agrokompleks.

Piotr Kardela

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry