Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nieczyporowicz Waldemar Jerzy

Waldemar Jerzy Nieczyporowicz, ur. 4 II 1939 w Równem (obecnie Ukraina), zm. 4 V 2011 w Kitchener (Kanada). 1954–1956 uczeń Technikum Samochodowego w Olsztynie.

1956–1957 robotnik budowlany w prywatnym zakładzie ojca, 1958–1961 kierowca w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportu Sanitarnego w Olsztynie, 1961–1962 w Urzędzie Wojewódzkim tamże, 1962–1965 w Przedsiębiorstwie Robót Wodnych i Melioracyjnych tamże, 1965–1966 w PKS tamże, 1966–1972 w Wojewódzkim Zjednoczeniu Wodno-Melioracyjnym tamże, 1972–1974 taksówkarz w Wojewódzkim Zrzeszeniu Handlu i Usług tamże, 1974–1984 kierowca w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Rolniczego tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, IX 1980 współtwórca MKZ w Olsztynie, od 24 IX 1980 członek prezydium MKZ, od I 1981 przew. Komisji Interwencyjnej, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, od 26 VI 1981 członek Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Iławie, Kwidzynie, zwolniony 23 VIII 1982.

Od 1984 na emigracji w Kanadzie. 1985–2006 pracownik firm transportowych, od 2006 na emeryturze.

13 I 1982–29 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Olsztynie w ramach SOR krypt. Kasa, 1 II 1982–13 I 1986 przez Wydz. V KW MO/WUSW tamże w ramach KE krypt. Radykał.

 

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry