Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nieczyporowicz Waldemar Jerzy

Waldemar Jerzy Nieczyporowicz, ur. 4 II 1939 w Równem (obecnie Ukraina). 1954-1956 uczeń Technikum Samochodowego w Olsztynie.

1956-1957 robotnik budowlany w prywatnym zakładzie ojca, 1958-1961 kierowca w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportu Sanitarnego w Olsztynie; 1959-1961 zasadnicza służba wojskowa – kierowca w WSW; 1961-1962 kierowca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, 1962-1965 w Przedsiębiorstwie Robót Wodnych i Melioracyjnych tamże, 1965-1966 w PKS Olsztyn, 1966-1972 w Wojewódzkim Zjednoczeniu Wodno-Melioracyjnym, 1972-1974 taksówkarz w Wojewódzkim Zrzeszeniu Handlu i Usług, 1974-1984 kierowca w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Rolniczego.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” w PSTBR, we IX 1980 współtwórca MKZ w Olsztynie, od 24 IX 1980 członek prezydium MKZ, od I 1981 delegowany do pracy w MKZ, przewodniczący Komisji Interwencyjnej, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR, Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie 23 VI 1982 w Kwidzynie, wielokrotnie przesłuchiwany, 23 VIII 1982 zwolniony.

Od 1984 na emigracji w Kanadzie. 1985-2006 pracownik firm transportowych, od 2006 na emeryturze.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry