Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nieboraczek Waldemar

Waldemar Nieboraczek, ur. 4 XII 1952 w Suwałkach. Ukończył Technikum Mechaniczne w Suwałkach.

Od 1978 pracownik Suwalskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa Zakład Górniczy w Sobolewie.

Od X 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ, od V 1981 członek ZR Pojezierze „S”, delegat na I WZD w Suwałkach; autor rysunków i sporadycznie artykułów do pisma „Kres”, odpowiedzialny za kolportaż.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach – projektant i wykonawca z linoleum stempla-logo Ośr., używanego przez internowanych do stemplowania poczty, od 5 IV 1982 w Kwidzynie, 12 V 1982 uczestnik buntu 16 internowanych (odmówili opuszczenia celi, żeby uniemożliwić rewizję), 15 X 1982 zwolniony.

Od 10 XII 1982 na emigracji w Kanadzie.

 

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry