Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niebieszczański Stefan

Niebieszczański Stefan, ur. 16 V 1953 w Samborze, k. Lwowa (obecnie Ukraina). W 1971 ukończył kursy rolnicze.

Od 1971 prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne w Proszówce, pow. Lwówek Śl.

W XI 1980 założyciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” a po wyborach przewodniczący koła gminnego. W czasie strajku w Gencjanie (I – II 1981) organizował wśród rolników zbiórki żywności i dostarczał ją dla strajkujących.

Od 13 XII 1981 drukował z linorytów ulotki i plakaty, kolportował wydawnictwa podziemne odbierane od lubańskich działaczy solidarnościowego podziemia: Stanisława Kostki i Zdzisława Bykowskiego. Samodzielnie i w grupie rolników prowadził akcje plakatowe w okolicznych wioskach. Organizował pomoc dla internowanych, represjonowanych i ich rodzin na terenie gmin Lubań, Gryfów i Bolesławiec. 30 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, 24 IX 1982 zwolniony. Po uwolnieniu wznowił działalność, za co był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i kilkakrotnie ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

Michał Orlicz

Lwówek Śląski, Proszówka, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry