Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niećko Sławomir

Sławomir Niećko, ur. 27 X 1965 we Wrocławiu.

Od 1980 jako ministrant w parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu uczestnik powstającego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od X 1980 w „S” (jako uczeń ZSZ i młodociany pracownik), od XI 1980 kolporter wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji malowania na murach, drukarz plakatów i ulotek. Od 1982 drukarz pism podziemnych, organizator drukarni w domu swojej babki. Uczestnik wszystkich demonstracji we Wrocławiu. Jesienią 1982 współtwórca Młodzieżowych Jednostek Oporu, współwydawca biuletynu „Zarysy”. 5 XII 1983 aresztowany po rewizji w mieszkaniu, do 20 XII 1983 przetrzymywany w AŚ WUSW we Wrocławiu, następnie w AŚ przy ul. Świebodzkiej we Wrocławiu, 25 III 1984 skazany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Po wyjściu nadal drukarz i kolporter wydawnictw niezależnych. Usunięty ze szkoły bez prawa kontynuowania nauki w szkole dziennej; uczeń w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i Technikum Wieczorowym, równocześnie pracownik Fabryki Automatów Tokarskich, Archimedesa i Fadromy; współpracownik TKZ „S” tych zakładów, organizator akcji ulotkowych. 20 III 1985 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, następnie skierowany do odbycia wcześniej zawieszonej kary w ZK w Strzelinie, we IX 1985 uwolniony po skróceniu wyroku przez Sąd Penitencjarny do 6 mies. 1986-1988 pracownik Spółdzielni Usług Wysokościowych Atlas (zatrudniano osoby prześladowane). W 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” w Atlasie, złożył wniosek o rejestrację, odrzucony następnie przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu). W 1986 odmówił odbycia służby wojskowej i rozpoczął współpracę z Ruchem WiP, uczestnik druku wydawnictw oraz pikiet.

Wiosną 1989 współpracownik wrocławskiego KO, kolporter. Od 1990 własna działalność gospodarczą.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry