Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niedlich Piotr

Piotr Niedlich, ur. 14 X 1967 w Toruniu. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Toruniu (2002).

1982-1990 drukarz typograficzny i offsetowy w Zakładach Graficznych Toruń, w 1990 w Soltor Sp. z o.o.

Od 1984 kolporter, następnie organizator kolportażu podziemnej prasy, wydawnictw i ulotek, w miejscu pracy i środowiskach młodzieżowych; pracownik biblioteki niezależnych wydawnictw; od 1985 działacz podziemnej TKZ „S”. Od 1987 działacz Ruchu WiP (odesłał kartę powołania do wojska), organizator manifestacji, akcji ulotkowych, malowania napisów na murach, współautor petycji, uczestnik ogólnopolskich spotkań Ruchu. W 1988 współzałożyciel, redaktor naczelny i techniczny, autor tekstów w niezależnych pismach „Impuls”, „Nawa”; introligator, organizator lokali dla wydawnictwa Kwadrat, współpracownik podziemnego pisma „Inicjatywy – Przegląd Pomorski”, gdzie prowadził rubrykę poświęconą WiP. Publikacje podpisywał własnym nazwiskiem, jego mieszkanie było oficjalnym lokalem kontaktowym toruńskiego WiP i „Nawy”.

W 1989 przedstawiciel WiP w pierwszym toruńskim KO, prowadził akcje ulotkowe i plakatowe związane z wyborami do Sejmu. 1989-1990 w „S”. 1990-1996 w Amnesty International. 1991-1994 kucharz w Dippan-Pizza (Londyn), szef kuchni w Balls Brothers of London. 1994-1995 współwłaściciel wydawnictwa reklamowego Torpress w Toruniu; od 1995 współwłaściciel pracowni poligraficznej; od 1998 właściciel firmy turystycznej Navigare. Od 2005 członek, od 2008 wiceprezes toruńskiego Yacht Clubu, zwycięzca regat żeglarskich.

W 2009 wydawca książki ''Dziś kończymy rewolucję'' (wspomnienia działaczy pomorsko-kujawskiego podziemia z 1989).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry