Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niedziółka Janusz

Janusz Niedziółka, ur. 26 XII 1949 w Siedlcach. Ukończył Technikum Mechaniczne w Siedlcach (1968).

1968-1975 zatrudniony w Państwowych Zakładach Mechanicznych im. Marcelego Nowotki (od 1990 Zakłady Mechaniczne PZL-Wola) Oddział Siedlce, od 1975 w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych Mostostal Siedlce (od 2006 Polimex-Mostostal SA). 1980-1989 członek KIK.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Mostostalu.

14 XII 1981 organizator strajku i wiecu załogi Mostostalu, uczestnik negocjacji z wojskowym komisarzem zakładu. Przeniesiony na niższe stanowisko pracy. 1982-1989 przewodniczący TKZ „S”; współorganizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych w Mostostalu, współzałożyciel biblioteki zakładowej; działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. i Diecezjalnego Komitetu Charytatywno-Społecznego. 1985-1989 członek Oddziałowej Komisji Wykonawczej „S” Siedlce (odpowiedzialny za łączność między zakładami), przewodniczący samorządu pracowniczego w Mostostalu; 1987-1989 działacz Towarzystwa Miłośników Podlasia, zaangażowany w rekonstrukcję kopca Józefa Piłsudskiego w Majówce k. Siedlec. W V 1988 współorganizator strajku w Mostostalu, przewodniczący KS.; w XI 1988 współorganizator (z Karolem Chajewskim) i przewodniczący jawnego Komitetu Założycielskiego „S” w Mostostalu.

IV-XII 1989 skarbnik KO „S” w Siedlcach, 1989-2002 przewodniczący KZ „S” w Mostostalu, delegat na kolejne WZD Regionu Mazowsze i KZD, 1995-1998 przewodniczący Oddziału Siedlce Regionu Mazowsze „S”, 1999-2003 członek ZR Mazowsze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1998).

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry