Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niedzielski Krzysztof

Krzysztof Niedzielski, ur. 16 VIII 1954 w Łodzi. Ukończył Technikum Drogowo-Geodezyjne w Łodzi (1974).

W III 1968 uczestnik ulicznej demonstracji na Placu Wolności w Łodzi, rozbitej przez tzw. aktyw robotniczy. 1974-1976 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Łodzi; 1976-1978 zasadnicza służba wojskowa; 1978-1987 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ „S” przy MPO w Łodzi, następnie sekretarz KZ „S” tamże.

W 1982 współpracownik Ośrodka Pomocy Uwięzionym i Represjonowanym przy parafii oo. jezuitów w Łodzi (pomoc w udostępnieniu autokaru MPO na wyjazdy rodzin internowanych do Ośr. Odosobnienia w Gołdapi i Warszawie-Białołęce). III 1982 współorganizator i uczestnik akcji rozrzucania 7 nr. podziemnego pisma „Solidarność Walcząca” na terenie osiedla mieszkaniowego Retkinia w Łodzi; 3 V 1982 współorganizator i uczestnik akcji ulotkowej przed kościołem św. Krzyża w Łodzi; 1982-1983 współorganizator i uczestnik akcji ulotkowych w łódzkich tramwajach; 1982-1987 kolporter hurtowy łódzkich pism: „Solidarność Walcząca”, „Szaniec” i „Biuletyn Łódzki”, głównie w MPO w Łodzi; organizator stałej akcji wwożenia – przy pomocy kierowców wozów MPO – pism podziemnych na teren kilku łódzkich zakładów, m.in. Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta, Zakładów Przemysłu Bawełnianego Uniontex, Zakładów Przemysłu Odzieżowego Wólczanka, Zakładów Przemysłu Odzieżowego Próchnik. 1982-1989 uczestnik ulicznych manifestacji i demonstracji w Łodzi. 1987-1988 pracownik Ligi Ochrony Przyrody.

Od 1988 własna działalność gospodarcza, początkowo w Łodzi, następnie w Aleksandrowie Łódzkim.

 

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry