Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niegosz Roman

Roman Niegosz, ur. 10 VI 1950 w Sobieszowie k. Jeleniej Góry, zm. 1 V 1995 w Jeleniej Górze. Ukończył wieczorowe Technikum Elektromechaniczne w Piechowicach k. Jeleniej Góry (1971).

1969-1984 technik elektromechanik w PKS w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w PKS w Jeleniej Górze, następnie przewodniczący KZ; 17 IX 1980 współzałożyciel MKZ Województwa Jeleniogórskiego, do V 1981 przewodniczący, IX 1980 – V 1981 członek KKP. 20 IX 1980 sygnatariusz porozumienia MKZ z władzami partyjno-politycznymi woj. i Jeleniej Góry ws. funkcjonowania MKZ. 21 I – 10 II 1981 negocjator z komisjami rządowymi, uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana, od 22 I 1981 przewodniczący MKS Województwa Jeleniogórskiego, od 26 I 1981 przewodniczący Połączonego KS Dolny Śląsk, 10 II 1981 sygnatariusz porozumienia z Komisją Rządową w klubie Gencjana; V-VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, uczestnik prac komisji statutowej. Od 12 III 1981 działacz Regionalnego KOWzP w Jeleniej Górze.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, następnie we Wrocławiu, Nysie, Grodkowie i Uhercach, 23 XII 1982 zwolniony. Bez zatrudnienia (formalnie zatrudniony w PKS do 1984). III/IV – X 1983 współorganizator (m.in. z Krzysztofem Kubasiakiem, Ryszardem Matusiakiem, Andrzejem Piesiakiem) podziemnego TZR „S”; XI 1983 – IX 1986 współorganizator i członek Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Jelenia Góra. 1984-1986 pracownik prywatnego warsztatu stolarskiego w Jeleniej Górze, od 1986 drwal, następnie strażnik w Karkonoskim Parku Narodowym. 1983-1986 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej; 1983-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, wykładów jeleniogórskiej Wszechnicy; współinicjator i uczestnik zbiórek pieniędzy, leków i żywności dla represjonowanych i zwolnionych z pracy; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat...”); 1983-1986 współpracownik Niezależnego Teatru Scena Czterdzieści i Cztery w Jeleniej Górze. X 1986 – II 1989 członek Tymczasowej Rady „S” Region Jelenia Góra. 1986-1989 przewodniczący TKZ „S” w Karkonoskim Parku Narodowym. 1983-1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu.

II-VI 1989 członek TZR „S”; 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

30 VI 1980 pozyskany do współpracy przez Wydz. II KW MO w Jeleniej Górze jako TW Zenek z powodu wynajmowania kwater cudzoziemcom, jesienią 1980 po zaangażowaniu się w „S” zerwał współpracę, 4 III 1982 skreślony z ewidencji SB. 20 III 1981 – 1982 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Działacze; do 19 X 1989 przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOR.

Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry