Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niemczyk Piotr Franciszek

Piotr Franciszek Niemczyk, ur. 18 VI 1962 w Warszawie. Ukończył LIII LO tamże (1981), 1981-1987 student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa i Administracji.

1977-1980 kolporter niezależnych pism: „Komunikatu” KOR/KSS KOR, „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, „Zapisu”, opracowń PPN i „Robotnika”. 1979-1980 organizator i członek kółka samokształceniowego; współorganizator biblioteczki niezależnych wydawnictw.

1980-1981 współzałożyciel i działacz Uczniowskiego Ruchu Odnowy. W 1981 szef kolportażu w Agencji „S”, autor w piśmie „Centrum Informacji Akademickiej” na UW, w XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego na UW ze studentami radomskiej WSI, współzałożyciel i autor „Gazety Strajkowej UW”. W XI 1981 sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

1982-1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Vacatu”, książek m.in. NOWej, CDN, Kręgu, Przedświtu; 1982-1984 drukarz w podziemnym wydawnictwie Szansa. 20 VII 1983 aresztowany w Młynarzach pod Wyszkowem w czasie drukowania, 23 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1985-1988 autor i redaktor techniczny w „Tygodniku Mazowsze”. Od 1985 współzałożyciel i uczestnik Ruchu WiP; 17-24 III 1985 uczestnik głodówki protestacyjnej w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w obronie uwięzionego Marka Adamkiewicza oraz 13-20 IX 1987 głodówki w kościele św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy w obronie uwięzionych Oskara Kasperka i Piotra Różyckiego; organizator kontaktów działaczy opozycji z zagranicą. W 1986 poszukiwany listem gończym. 19 II 1986 aresztowany, we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. W 1987 organizator seminarium w kościele św. Klaudyny w Warszawie nt. odmowy służby wojskowej; 7-9 V 1987 uczestnik międzynarodowego seminarium „Pokój międzynarodowy i porozumienia helsińskie w Warszawie”, w II 1988 seminarium ekologicznego w Gliwicach; kolporter podziemnych pism WiP, współzałożyciel, przepisywacz, redaktor techniczny i wykonawca matryc, autor, do podziemnego pisma „Serwis Informacyjny WiP”. 1987-1989 działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, uczestnik spotkań w Karkonoszach, sygnatariusz deklaracji z VII 1988. 1987-1989 dziennikarz pisma „Powściągliwość i Praca”. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, karany grzywną przez kolegia ds. wykroczeń. 1988-1989 współorganizator, następnie szczeciński korespondent „Serwisu Informacyjnego «Solidarności»”. 1988-1990 kierownik Biura Prasowego ZR Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie „S”.

1989-1990 kierownik szczecińskiego oddziału „Gazety Wyborczej”, 1990-1994 dyr. Biura Analiz i Informacji, następnie z-ca dyr. Zarządu Wywiadu w UOP, 1995-1996 właściciel Media Consulting, 1996-2000 prezes PR Partners Sp. z o.o., 2000-2001 doradca ministra spraw wewnętrznych, 2000-2001 pełnomocnik Zarządu Tel-Energo, w 2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, od 2001 właściciel firmy Analizy Gospodarcze, od 2006 prezes Zarządu firmy Niemczyk i Wspólnicy. W 2007 doradca sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych (z rekomendacji PO), od 2008 w składzie rady konsultacyjnej przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 1989 członek SDP.

Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.

Wyróżniony nagrodą SDP im. Jerzego Zieleńskiego (1989).

Od 29 III 1984 rozpracowywany przez Wydz. III/III-2 SUSW w ramach KE/SOR krypt. Pionek; 23 I 1986 – 3 I 1990 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. WiP.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry