Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niemiec Jan

Jan Niemiec, ks., ur. 14 III 1958 w Rzeszowie, zm. 27 X 2020 w Łańcucie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże, kierunek nauczanie początkowe (1981) oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, święcenia kapłańskie (1987), doktorat (1998).

1981–1982 nauczyciel w SP w Kozłówku k. Strzyżowa.

1977–1982 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego Wieczernik przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie.

X 1980 współzałożyciel NZS w WSP. V 1981 organizator Białego Marszu Przeciwko Przemocy po zamachu na Jana Pawła II w Rzeszowie. Organizator i przew. KZ w SP. Po roku pracy przyjęty na II rok WSD w Przemyślu.

Po 13 XII 1981 autor 2 indywidualnych listów protestacyjnych: 29 I 1982 do Kancelarii Sejmu PRL i do Rady Państwa przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz 8 II 1982 Senatu WSP w Rzeszowie w obronie krzyży w salach wykładowych.

1987–1989 wikariusz w parafii MBKP w Stalowej Woli, m.in. duszpasterz nauczycieli, ludzi pracy, neokatechumenatu, opiekun Studium Społecznego (późn. filia KUL);  VIII 1988 pełnił posługę duszpasterską podczas strajku w HSW. Od 1987 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „«Solidarność» Trwa”, „Busola”, „Stalowowolski Miesięcznik «Solidarności»”, „Biuletyn Małopolski”, „«Solidarność» Nauczycielska”, „Informator «Solidarności»”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”.

1991–1992 administrator parafii Niepokalanego Serca NMP w Morawsku k. Jarosławia. Od 1992 na Ukrainie: 1992–2003 organizator i duszpasterz parafii w Żyszczyńcach k. Gródka Podolskiego, 1999–2001 wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach. 2001–2007 prefekt, wykładowca, organizator i dyr. biblioteki w WSD (Filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie) w Gródku Podolskim, rektor; 2001–2006 twórca i redaktor nacz. podolskiego rocznika naukowego „Studia Catholica Podoliae”. Od X 2006 bp pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej obrządku łacińskiego (Ukraina). Od 2008 przew. Komisji ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy.

Autor książek m.in. Zakład Naukowo-Wychowawczy ojców Jezuitów w Chyrowie 1886–1939 (1998) i artykułów naukowych oraz wierszy.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), wyróżniony tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność (2008), uhonorowany tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

2 III 1982 – 29 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry