Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niemkiewicz Paweł Maria

Paweł Maria Niemkiewicz, ur. 23 XII 1960 w Przemyślu. zm. 21 V 2014 w Jarosławiu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Historyczno-Filozoficznego, kierunek socjologia (1989).

1979–1981 prace dorywcze.

1981 pracownik MKZ „S” w Jarosławiu, IV–XII 1981 redaktor dwutygodnika związkowego „Do Rzeczy”, IX–X 1981 korespondent prasowy podczas I KZD, współpracownik biuletynów i serwisów związkowych (Agencja Prasowa „S” i Biuro Informacji Prasowej NSZZ „S”).

1982–1988 współorganizator podziemnej grupy „S” w Jarosławiu (m.in.: Ryszard Bugryn, Zygmunt Grzesik, Maria Kawa, Andrzej Mazurkiewicz, Kazimierz Iwosa – ps. Kazimierz Ivosse, Adam Międlar, Bronisław Niemkiewicz, Jerzy Popowski, Andrzej Wyczawski, Halina Schmidt, Kazimierz Ziobro) 1982–1989 student UJ, wydawca niezależnej prasy („Tędy”, „Pogląd”, „brulion”), kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Zeszyty Historyczne”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Małopolska”). 15 III 1985 nieudana próba zatrzymania przez SB podczas przewożenia podziemnej prasy z Krakowa do Jarosławia. 26 III 1985 zatrzymany, 28 III 1985 aresztowany, osadzony w RUSW w Jarosławiu i AŚ w Przemyślu, 8 V 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, zawieszony na rok w prawach studenta UJ.

1989 uczestnik kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, współorganizator prasy regionalnej i struktur związkowych w zakładach w Jarosławiu. 1989–1990 członek KO Ziemi Jarosławskiej.

1989–1990 dziennikarz tygodnika „San”, 1989–1995 członek Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SDP/Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, delegat na zjazdy SDP/MFD (1989, 1990), 1990 wicewojewoda przemyski.

1990–1992 naczelnik Wydz. Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Miasta w Jarosławiu, 1992–2007 syndyk. 2007–2014 z-ca dyr. Powiatowego Urzędu Pracy tamże.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

28 IV 1981–9 V 1981 rozpracowywany przez KW MO w Przemyślu w ramach SO krypt. Uzdrowisko; 25 VIII 1982–14 XII 1987 przez Wydz. III KW MO w Przemyślu/p. III RUSW w Jarosławiu w ramach SOR krypt. Konspirator.

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Jarosław

Opcje strony

do góry