Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowacki Stanisław

Nowacki Stanisław, ur. 12 IX 1956 w Trzemeśni k. Myślenic. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1982).

1979–1981 nauczyciel w Zbiorczej Szkole Gminnej w Myślenicach, 1981–1984 laborant w ZOZ nr 5 tamże.

Od IX 1980 w „S”, założyciel Koła „S”, inicjator Komitetu Założycielskiego, 1980–1981 członek MKK w Myślenicach, odpowiedzialny za struktury „S” w oświacie. Kolporter niezależnych wydawnictw w ramach tzw. sieci ABC, m.in. „Gońca Małopolskiego”, „Tygodnika Solidarność”.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Odlewniczych Pemod w Myślenicach. 1982–1983 organizator pomocy dla rodzin osób internowanych, w tym ich wypoczynku na terenie Myślenic oraz Bysiny. 1982–1985 i 1988–1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Hutnik” i „Tygodnika Mazowsze”. 1984–1992 asystent pracowni analitycznej, nast. analityk, nast. kierownik pracowni analitycznej w Spółdzielni Inwalidów Raba w Myślenicach.

1989 członek Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S” w Myślenicach oraz Biura Wyborczego Małopolskiego KO „S” tamże/KO Ziemi Myślenickiej „S”, odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów w gm. Pcim i Tokarnia, oraz nadzorów nad nimi. 1989–1992 przew. KZ w SI Raba oraz MKK w Myślenicach/Delegatury ZR Małopolska tamże; 1990–1992 członek ZR Małopolska, delegat na WZD i KZD. 1992–1998 burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. 1994–2007 współzałożyciel Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej, 1994–1998 przew. Zgromadzenia, 1998–2007 przew. Zarządu. 1998–2006 radny pow. Myślenice z Listy Samorządowej Ziemi Myślenickiej. 2000–2002 w SKL, przew. Zarządu Powiatowego. Od 2005 współzałożyciel, skarbnik w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Komunalnych Związków Gmin. 2007–2008 dyr. ds. handlowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów tamże. 2008–2010 prezes Zarządu Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Niepołomicach Sp. z o.o. Od 2010 gł. specjalista ds. energetycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice, 2011–2013 kierownik Referatu Strategii tamże, od 2013 kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej tamże. Od 2011 członek Zarządu w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć Energie Cités.

Sławomir Chmura

Myślenice, Region Małopolska

Opcje strony

do góry