Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowacki Paweł

Paweł Nowacki, ur. 12 I 1956 w Poznaniu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia sztuki (absolutorium 1980).

1970–1973 jako uczeń zaangażowany w Ruch Światło-Życie. 1976–1978 uczestnik przerzutu powielaczy i wydawnictw emigracyjnych od Piotra Jeglińskiego z Francji do Polski na odcinku NRD–PRL. Jesienią 1976 uczestniczył w druku pierwszych n-rów niezależnego pisma „Komunikat” KOR (w Domu Akademickim KUL). I – VI 1977 drukarz n-ru 1 niezależnego pisma „Zapis”. 1977–1988 drukarz, redaktor, kolporter i kurier zw. ze środowiskiem lubelskiego pisma „Spotkania” oraz wydawnictwa Biblioteka Spotkań. 1978–1980 kolporter niezależnych pism „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Głos”, „Robotnik”, „Robotnik Wybrzeża”, „Placówka”, „Zapis”, „Bratniak”, „Opinia”, „Gospodarz”. W 1978 dwukrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddany rewizjom.

W VII 1980 jako niezależny dziennikarz zbierał informacje o strajkach w zakładach pracy na Lubelszczyźnie (informacje przekazywał za pośrednictwem Jacka Kuronia do RWE).

VIII – XII 1981 redaktor niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” oraz Wydawnictwa Wiejskiego NSZZ „S” RI (oprac.techn. i graf.).

13 XII 1981 uczestnik ewakuacji sprzętu poligraficznego i zapasów papieru z siedziby ZR przy ul. Królewskiej w Lublinie, po nocnej pacyfikacji przez ZOMO. 14–17 XII 1981 uczestnik strajków w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów i FSC w Lublinie; współzałożyciel, redaktor i drukarz wydawanych w czasie strajku pism „Biuletyn Strajkowy” (LZNS) i „Solidarność Trwa” (FSC), po pacyfikacji do XII 1982 w ukryciu; kontynuował podziemną działalność wydawniczą, organizator (z Janem Stepkiem) 2 drukarń, drukarz wspomnień o. Tomasza Rostworowskiego Zaraz po wojnie w ramach Biblioteki Spotkań oraz n-ru 1 Zeszytów Edukacji Narodowej. 11 IV 1983 i 28 VIII 1985 zatrzymywany, przesłuchiwany, poddany rewizjom (po drugiej rewizji wszczęto śledztwo ws. znalezionych wydawnictw podziemnych, 29 IX 1986 umorzone). 1983–1989 pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL; kolporter (z Anną Truskolaską) podziemnych wydawnictw (we własnym mieszkaniu prowadził skrzynkę kontaktową z kolporterami ze Świdnika i Kraśnika).

1988–1989 współwłaściciel i redaktor działającego jawnie Wydawnictwa Test Test "Test", podtytuł: „Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ «S» Śląska Opolskiego”, wydawane w Opolu w 1981. w Lublinie. IV – VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO Województwa Lubelskiego. 1991–1992 redaktor „Gazety Wyborczej” Oddział w Lublinie. 1992–1995 szef działu informacji Radia Puls Puls "Puls", pismo wydawane X 1977 – wiosna/lato 1981 w Łodzi; 1982-1990 w Londynie, 1991-1993 w Warszawie i Londynie (druk w Londynie), podtytuł „Nieregularny Kwartalnik Literacki”. tamże. 1994–1996 redaktor programu „Puls Dnia” w TVP1, 1996–1998 dziennika „Życie”, 1998–2001 redaktor, a nast. dyr. programowy sieci Radia Plus w Warszawie. 2001–2004 współautor programu Studio Otwarte w TV Puls, 2004–2018 współautor programu publicystycznego „Warto rozmawiać” w TVP2 i TVP1, 2006–2007 z-ca dyr. TVP1 ds. audycji publicystycznych i edukacyjnych, I – V 2010 szef redakcji publicystyki TVP1. Od 2011 współautor programu „Jan Pospieszalski: Bliżej”. Współautor filmów dokumentalnych, m.in. Musimy odzyskać pamięć (1997), Duchem ciosany (2009), Historia III RP (2009), Media III RP (2009), Dies Luctus (2011), Niepodległy – opowieść o Januszu Krupskim (2012), Solidarność wg Krzysztofa Wyszkowskiego (2017).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

27 IX 1977 – 14 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Lublinie w ramach SOR krypt. Redaktorzy.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry