Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowacki Paweł

Paweł Nowacki, ur. 12 I 1956 w Poznaniu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia sztuki (absolutorium) 1980).

1970–1973 jako uczeń zaangażowany w Ruch Światło-Życie. 1976–1978 uczestnik

przerzutu powielaczy i wydawnictw emigracyjnych od Piotra Jeglińskiego z Francji do Polski na odcinku NRD–PRL. Jesienią 1976 uczestniczył w druku pierwszych n-rów niezależnego pisma „Komunikat” KOR (w Domu Akademickim KUL). I – VI 1977 drukarz n-ru 1 niezależnego pisma „Zapis”. 1977–1988 drukarz, redaktor, kolporter i kurier zw. ze środowiskiem lubelskiego pisma „Spotkania” oraz wydawnictwa Biblioteka Spotkań. 1978–1980 kolporter niezależnych pism „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Głos”, „Robotnik”, „Robotnik Wybrzeża”, „Placówka”, „Zapis”, „Bratniak”, „Opinia”, „Gospodarz”. W 1978 dwukrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddany rewizjom.

W VII 1980 jako niezależny dziennikarz zbierał informacje o strajkach w zakładach na Lubelszczyźnie (informacje przekazywał za pośrednictwem Jacka Kuronia do Radia Wolna Europa). VIII – XII 1981 redaktor niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” oraz Wydawnictwa Wiejskiego NSZZ „S” RI (opracowanie techn. i graf.).

13 XII 1981 uczestnik ewakuacji sprzętu poligraficznego i zapasów papieru z siedziby ZR przy ul. Królewskiej w Lublinie, po nocnej pacyfikacji przez ZOMO. 14–17 XII 1981 uczestnik strajków w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów i Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie; współzałożyciel, redaktor i drukarz wydawanych w czasie strajku pism „Biuletyn Strajkowy” (LZNS) i „Solidarność Trwa” (FSC), po pacyfikacji do XII 1982 w ukryciu; kontynuował podziemną działalność wydawniczą, organizator (z Janem Stepkiem) 2 drukarń, drukarz wspomnień o. Tomasza Rostworowskiego SJ Zaraz po wojnie w ramach Biblioteki Spotkań oraz n-ru 1 Zeszytów Edukacji Narodowej). 11 IV 1983 i 28 VIII 1985 zatrzymywany, przesłuchiwany, poddany rewizjom (po drugiej rewizji wszczęto śledztwo ws. znalezionych wydawnictw niezależnych, 29 IX 1986 umorzone). 1983–1989 pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL; kolporter (z Anną Truskolaską) podziemnych wydawnictw (we własnym mieszkaniu prowadził skrzynkę kontaktową z kolporterami ze Świdnika i Kraśnika). 1988–1989 współwłaściciel i redaktor działającego jawnie Wydawnictwa Test w Lublinie.

IV – VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” Województwa Lubelskiego (m.in. obecny na plakacie wyborczym Tobie się uda). 1991–1992 redaktor „Gazety Wyborczej” Oddział w Lublinie. 1992–1995 szef działu informacji Radia Puls tamże. 1994–1996 redaktor programu „Puls Dnia” w TVP1, 1996–1998 dziennika „Życie”, 1998–2001 redaktor, a nast. dyr. programowy sieci Radia Plus w Warszawie. 2001–2004 współautor programu Studio Otwarte w TV Puls, 2004–2018 współautor programu publicystycznego „Warto rozmawiać” w TVP2 i TVP1, 2006–2007 z-ca dyr. TVP1 ds. audycji publicystycznych i edukacyjnych, I – V 2010 szef redakcji publicystyki TVP1. Od 2011 współautor programu „Jan Pospieszalski: Bliżej”. Współautor filmów dokumentalnych, m.in. Musimy odzyskać pamięć (1997), Duchem ciosany (2009), Historia III RP (2009), Media III RP (2009), Dies Luctus (2011), Niepodległy – opowieść o Januszu Krupskim (2012), Solidarność wg Krzysztofa Wyszkowskiego (2017).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

27 IX 1977 – 14 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KWMO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Redaktorzy.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry