Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowak Edward Edmund

Edward Edmund Nowak, ur. 16 XI 1950 w Krakowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki w zakresie elektroenergetyki (1979).

1969-1985 specjalista ds. inwestycji w Hucie im. Lenina w Krakowie. 1971-1981 w PZPR.

W VIII 1980 członek KS Wydziału Walcowni Zgniatacz HiL, we IX 1980 współzałożyciel „S” w kombinacie, członek Komitetu Robotniczego Hutników. Od 17 III 1981 przedstawiciel HiL w Sieci Organizacji Zakładowych „S”, praca nad programem gospodarczym kraju dla „S” oraz nad projektem tzw. Przedsiębiorstwa Społecznego, stanowiącego alternatywę wobec rządowych projektów zarządzania przedsiębiorstwami. W 1981 współtwórca (z Mirosławem Dzielskim, doradcą KRH) ruchu spółdzielczego, m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej organizowanej przez KRH jako niezależnej inicjatywy związkowej oraz Uniwersytetu Demokracji – niezależnej inicjatywy oświatowej. Od 29 V 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego Huty (koordynowanie działań przy tworzeniu rad pracowniczych, inspirowanie działań na rzecz samorządności, czuwanie nad wdrażaniem reformy gospodarczej). W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, delegat na I KZD.

13-16 XII 1981 członek KS HiL, po pacyfikacji strajku w ukryciu. 16 XII 1981 SB pomyłkowo zatrzymała i internowała inną osobę o tym samym nazwisku i imieniu. 13 I 1982 zatrzymany i aresztowany, 25 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie za zorganizowanie wraz z innymi strajku w HiL na 3,5 roku więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych; zwolniony z pracy w HiL, osadzony w AŚ w Krakowie, następnie w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Wrocławiu i Strzelinie; zwolniony 8 VIII 1983 na mocy amnestii; w VIII 1983 przyjęty do pracy w HiL (na inne stanowisko, na innym wydziale, na gorszych warunkach). Autor pierwszego projektu Statusu Więźnia Politycznego. Doradca TKRH. W III 1984 współtwórca Towarzystwa Pomocy Więzionym (niesienie pomocy osobom uwięzionym i ich rodzinom oraz pomoc po ich uwolnieniu). 7 XI 1984 współtwórca Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. 3 V – 3 VII 1985 aresztowany za udział w uroczystościach 3 V w Krakowie; zwolniony z pracy w HiL. Ponadto: inwigilowany, wielokrotnie zwalniany z pracy, zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. 1985-1986 starszy specjalista w Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Przemysłu Ceramiki Budowlanej CERPRI, 1986-1988 kierownik zakładu w Przedsiębiorstwie Zagranicznym ARTCO w Brzeziu. Od 23 X 1986 członek jawnej KRH. 26 IV – 5 V 1988 uczestnik i rzecznik prasowy strajku w HiL (z Grzegorzem Surdym).

1989-1991 w Krakowskim KO „S”; poseł na Sejm z listy KO „S”, członek Komisji Nadzwyczajnej ds. Pakietu Reform Gospodarczych oraz Komisji Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W 1989 współtwórca Krakowskiej Fundacji Komunikacji Społecznej. Od 1989 członek Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. 1989-1994 inicjator reaktywowania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (pierwsza reaktywowana Izba w Polsce), jej prezydent; członek Krajowej Izby Gospodarczej. 1990-1991 wiceprezydent Krakowa. 1992-1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, opracował Założenia Polityki Przemysłowej Polski, przyjęte przez rząd Hanny Suchockiej, prowadził restrukturyzację Regionu Wałbrzyskiego. Ponadto od 1992 kierował opracowaniem wielu programów sektorowych, w tym dot. przemysłu stoczniowego, farmacji, ciężkiej chemii; opracował założenia polityki motoryzacyjnej Polski; negocjował inwestycje koncernu General Motors i Volkswagen w Polsce oraz inne w różnych sektorach; zainicjował tworzenie przez Ministra Gospodarki tzw. Raportów o Stanie Gospodarki Polski; przewodniczący Rządowej Komisji ds. Kopalni Soli w Wieliczce (opracowała program ratowania). 1993-1995 doradca ministra i podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, opracował koncepcję tworzenia w Polsce Parków Przemysłowych, następnie na ich podstawie ustawę o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, opracował plan i doprowadził do powstania SSE Euro Park w Mielcu. 1995-1996 prezes Zarządu w Mielec Centrum Sp. z o.o. w Mielcu. 1996-1998 dyrektor ds. marketingu i rozwoju w Zakładach Samochodowych Jelcz S.A. w Jelczu-Laskowicach. 1998-1999 prezes Zarządu w Zasada S.A. w Warszawie. 1999-2000 dyrektor Centrum Technicznego w Krakowie w Delphi AS Poland Sp. z o.o. w Warszawie. 2000-2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, opracował Program Restrukturyzacji Hutnictwa, w tym konsolidację hut w koncern Polskie Huty Stali oraz Ustawę o restrukturyzacji hutnictwa. 2001-2002 wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju w Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. 2003-2006 w firmie Restrukturyzacja Sp. z o.o., właściciel i prezes. W 2006 członek Zarządu w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. 2007-2008 własna działalność gospodarcza w Restrukturyzacja – Edward E. Nowak. 2008-2012 prezes zarządu – dyrektor naczelny w Bumar Sp. z o.o. w Warszawie.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1978), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry